1000+: Koliko iznosi rata, a koliko učešće za sve vrijednosti stanova

Portal Analitika je, na zahtjev čitalaca, objavila matematičku kalkulaciju koja se tiče određivanja vrijednost učešća i rata za projekat “Hiljadu plus”.Dugoročni hipotekarni kredit u projektu Hiljadu plus odobrava se na period od 20 godina, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99% i učešće od 5%. Tako je za kredit od 30.000 eura potrebno učešće od 1.500 eura, a mjesečni anuitet iznosi 171,47 eura. Za kredit od 40.000 eura učešće je 2.000 eura, dok je mjesčni anuitet 228,62 eura. Ukoliko kredit iznosi 50.000 eura, građanin učestvuje sa 2.500 eura, a mjesečno plaća 285,79 eura.

Ova kamatna stopa je za 2% niža od najniže tržišne kamatne stope za stambene kredite. Takođe učešće u ovom projektu je 5% za razliku od tržišnog koje iznosi i do 20%. Obrada kredita neće preći iznos od 0,5% od vrijednosti kredita, dok je obrada aktuelnih bankarskih kredita između 1 i 1,5%.U pregovorima sa Notarskom komorom dogovoreno je da tarifa za potpisivanje i ovjeravanje ugovora u ovom projektu bude za 50% niža od uobičajene. Dogovorili smo i povoljnosti za premije osiguranja imovine i života sa osiguravajućim kućama.

Planirano je da u okviru projekta od 400 do 500 porodičnih domaćinstava riješi stambeno pitanje.

Podsjećamo da su se na Javni poziv za građevinske kompanije prijavile 20 kompanija sa ukupno 815 stanova, a uslove je zadovoljilo 16 građevinskih kompanija sa ukupno 753 stana.

Nakon detaljnog razmatranja ponuda i dokumentacije tražene Javnim pozivom, od strane Projektnog odbora i sastanaka sa predstavnicima građevinskih kompanija u cilju prilagođavanja ponude ciljnoj grupi, odnosno građanima sa srednjim i nižim primanjima, definisana je konačna lista građevinskih kompanija koje učestvuju u projektu 1000+, a koja se nalazi na sajtu projekta www.1000plus.me.

Aplikanti koji ne ispunjavaju uslove za odobravanje kredita kod banke kod koje su aplicirali, dokumentaciju mogu predati u drugoj banci, s obzirom da u zavisnosti od kreditne politike banke, klijent u jednoj banci ne može, dok u drugoj može biti kreditno sposoban. Ističemo da će podnosioci zahtjeva za kredit koji ne zaključe ugovor o kreditu, odnosno ugovor o kupoprodaju stana, u roku od 2 mjeseca od dobijanja vaučera biti isključeni sa liste, a njihovo mjesto će zauzeti podnosioci zahtjeva koji su na listi čekanja”, navodi se na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma. Prijave za građane traju do 21. aprila.

Analitika

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *