Lovćen Grupa potvrdila vodeće mjesto na crnogorskom tržištu

Triglav grupa, u okviru koje posluje crnogorsko Lovćen osiguranje, je 2015. godinu završila u skladu sa strateškim usmjerenjima. Fakturisala je 919,1 milion eura premije osiguranja i saosiguranja, što je četiri više od planiranog i tri odsto više nego godinu prije toga. Saopštenje prenosimo u cjelosti

Dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona eura, što je 20 odsto više od planiranog i dva odsto više nego u 2014. godini. Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani koeficijent, koji je snižen na 92,8 odsto te je za 3,5 postotnih poena bolji od planiranoga i od vrijednosti godine 2014, a za dva postotna poena je bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95 odsto). Lovćen osiguranje, koji je član Triglav grupe, u protekloj poslovnoj godini zajedno sa zavisnim društvom Lovćen životna osiguranja sa 39,5 odsto tržišnim udjelom još je utvrdio vodeći položaj na crnogorskom tržištu.

Na razvojno važnom sektoru zdravstvenih i penzijskih osiguranja Triglav grupa je preuzela Skupnu pokojninsku družbu, drugog najvećeg slovenačkog ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja. Prošlogodišnje dobre poslovne rezultate pozitivno je obilježio i rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Rast premije Grupe i jačanje tržišnih udjela izvan Slovenije

Grupa je u 2015. godini fakturisala 919,1 milion eura premija osiguranja i saosiguranja, što je za četiri odsto više od planiranog i za tri odsto više nego godinu prije toga. Na slovenačkom tržištu Triglav grupa sa 36 odsto udjela na tržištu uvjerljivo zauzima vodeći položaj. Osim matičnog društva na ovom tržištu još posluju Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, novo zavisno društvo u Grupi. Premija Zavarovalnice Triglav dosegla je 586,3 miliona eura (jedan odsto manje nego 2014), dok je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica fakturisala jedan odsto više premija nego godinu prije toga. U Sloveniji Triglav grupa na tržištu imovinskih osiguranja ima udio na tržištu od 44 odsto, na tržištu životnih osiguranja 35 odsto, a na tržištu zdravstvenih osiguranja 23 odsto. U Hrvatskoj je premija zabilježila rast od osam odsto, u Srbiji od 24 odsto, a u Makedoniji od 13 odsto. Na crnogorskom tržištu rast premije je iznosio 10 odsto, a u Bosni i Hercegovini devet odsto.

Dobri poslovni rezultat i poboljšan kombinovani koeficijent

Poslovna dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona eura, što je za 20 odsto više od planiranog i za dva odsto više nego 2014. godine. Neto dobit u visini od 88,9 miliona eura je za 24 odsto viša od planirane i za četiri odstoviša nego prethodne godine. Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani koeficijent Grupe, koji se smanjio na 92,8 odsto te je za 3,5 postotnih poena bolji od planiranog i od vrijednosti godine 2014, a za dobra dva postotna poena bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95 odsto).

Zahtjevna situacija na tržištima kapitala

Na poslovanje osiguravajućeg društva utiču i različita finansijska ulaganja, jer predstavljaju i najveći dio sredstava. Zbog nesigurne situacije na tržištima kapitala, s izrazito niskim kamatnim stopama u 2015. godini, prinosi od finansijskih ulaganja Grupe, bez prinosa investicija onih osiguranika životnih osiguranja koji preuzimaju investicijski rizik, bili su za 16 odsto niži nego prethodne godine.

Visoke ocjene boniteta

Finansijsku stabilnost i uspješno poslovanje Grupe Triglav potvrdile su i u 2015. godini dobijene visoke ocjene boniteta obiju bonitetnih agencija S&P i A.M. Best. Agencija S&P je poboljšala svoju srednjoročnu prognozu iz stabilne u pozitivnu, a agencija A.M. Best je dotadašnju pozitivnu prognozu ponovo potvrdila. Na visoki nivo finansijske stabilnosti ukazuje i za dva odsto viši cjelokupni kapital (704 miliona eura), kao i za 11 odsto povećane bruto tehničke rezerve Triglav grupe (2.600,4 miliona eura). Obije kategorije su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika Triglav grupe.

Visoka adekvatnost kapitala i obnovljena politika dividende

S početkom 2016. godine Zavarovalnica Triglav je počela da koristi nadograđen sistem upravljanja rizicima u skladu sa zakonskim propisima iz Solventnosti II. Nov režim mijenja kulturu poslovanja, uvodi nadograđeni sistem upravljanja rizicima i određuje vrednovanje uticaja pojedinih poslovnih odluka na profil rizika osiguravajućeg društva, na kapital i na finansijsko stanje. Triglav grupa i prema novim obračunima zadržava visoku adekvatnost kapitala, koja varira u ciljnom rasponu adekvatnosti kapitala Grupe u iznosu između 250 odsto i 300odsto.

U skladu s obnovljenom politikom isplate dividende, koja je dio politike upravljanja kapitalom Grupe, nadzorni odbor i uprava Zavarovalnice Triglav predlažu skupštini akcionara društva isplatu dividende u visini od 2,50 eura po akciji, a u ukupnoj visini od 56.837.870 eura. U skladu s prijedlogom za dividende će biti isplaćeno 64 odsto neto dobiti Triglav grupe za 2015. odnosno 87 odsto bilansijske dobiti Zavarovalnice Triglav za 2015. godinu.

Nadzorni odbor i uprava ocjenjuju da će, i nakon isplate dividendi u visini koja se predlaže, adekvatnost kapitala Triglav grupe ostati u ciljnom rasponu. To je bitnog značenja za održavanje visoke finansijske stabilnosti Grupe, sigurnosti njenog poslovanja i uspješnu realizaciju planiranih strateških usmjerenja.

Iza nas je zahtjevna i istovremeno uspješna godina. U 2016. godinu ušli smo s moćnim kapitalom i prema režimu Solventnost II, što nadzornom odboru i upravi omogućava da predlože skupštini akcionara isplatu dividende u visini od 2,50 eura bruto po akciji. Naša pažnja je već usmjerena dalje na budućnost. S obzirom na ovogodišnje očekivane prilike planiramo poslovni rezultat prije oporezivanja Grupe između 80 i 90 miliona eura, konsolidovanu bruto premiju osiguranja u visini od oko 900 miliona eura i kombinovani koeficijent od oko 95 odsto. Težište aktivnosti ostaće na osiguravajućoj djelatnosti, jer su naš glavni cilj zadovoljni osiguranici. Uzimajući u obzir prilike na tržištima mi ćemo jačati i poboljšavati ponudu te razvijati prodajne kanale, pri čemu će uvođenje savremenih tehnologija na svim nivoima poslovanja biti značajan izvor naših konkurentnih prednosti”, kazao je Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav.

Triglav Grupa na crnogorskom tržištu

Analiza rezultata poslovanja u 2015. godini pokazuje da je Lovćen Grupa fakturisala za 10 odsto više premije u odnosu na 2014, odnosno 30,4 miliona eura premije. U ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije Lovćen Grupa i tradicionalno ima vodeću poziciju sa tržišnim učešćem od 39,5 odsto što je porast od 1,3 procentna poena u odnosu na 2014. godinu, dok je u strukturi bruto premije neživotnih osiguranja udio Lovćen osiguranja 45,7 odsto te u strukturi bruto premije životnih osiguranja zabilježio udio od 8,7 odsto.

I ovu poslovnu godinu je tradicionalno karakterisalo liderstvo Lovćen osiguranja na ukupnom tržištu osiguranja Crne Gore. Razvijanjem brojnih programa osiguranja i prilagođavanjem potrebama osiguranika uz uspješno razvijanje modela nagrađivanja njihove vjernost, postigli smo rast premije u skoro svim vrstama osiguranja. Posebno smo ohrabreni rezultatima poslovanja koji govore da je rast ukupne prodaje u Lovćen osiguranju bitno uticao na ukupan rast tržišta. Tako, Lovćen osiguranje, bez obzira na vrlo ograničeno tržište i izuzetno izraženu konkurentnost, zadržava ulogu lidera koji svojim poslovanjem unapređuje društvenu poziciju branše i širi kulturu osiguranja u Crnoj Gori“, kazao je Radenko Purić, izvršni direktor Lovćen osiguranja AD.

Check Also

Novi Voli market u Budvi, niske cijene i bogata ponuda

Na Bulevaru Blaža Jovanovića ja danas otvoren novi Voli market u Budvi. Potrošačima je na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *