Željeznički prevoz Crne Gore prepolovio gubitke

Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica je poslovnu 2015. godinu prepolovio gubitke u odnosu na 2014. godinu i iznose 1,64 milion eura. Iskazani negativni rezultat je za 58 odsto manji od iskazanog negativnog rezultata za poslovnu 2014. godinu“, kazali su u ŽPCG.

Kako su dodali, fizički obim rada i u lokalnom i u međunarodnom saobraćaju pokazuje porast po svim parametrima (broju prevezenih putnika, broju realizovanih voznih kilometara i broju realizovanih putničkih kilometara).

Kao rezultat povećanog fizičkog obima rada, Društvo je ostvarilo i povećanje prihoda i to u lokalnom saobraćaju za 13 odsto, a u međunarodnom saobraćaju za 34 odsto“, kazali su u ŽPCG.

Ukupni prihodi u poslovnoj 2015. godini iznose 7,08 miliona eura i veći su za 27 odsto, u odnosu na poslovnu 2014. godinu.

Ukupni rashodi u poslovnoj 2015. godini iznose 8,72 miliona eura i manji su za osam odsto u odnosu na poslovnu 2014. godinu, a sastoje se od troškova materijala u iznosu od 1,01 milion eura, troškova zarada i ostalih ličnih primanja u iznosu od 3,86 milion eura, troškova amortizacije u iznosu od 1,49 milion eura, troškova tekućeg održavanja voznih sredstava u iznosu od 1,18 milion eura, troškova osiguranja sredstava u iznosu od 0,24, troškova po osnovu kamata u iznosu od 0,17 milion eura i ostalih rashoda u iznosu od 0,77 milion eura“, navode u ŽPCG.

Shodno usvojenim Planom racionalizacije troškova i mjerama štednje, Društvo je zabilježilo smanjenja određenih troškova u odnosu na isti uporedni period, vodeći pri tome računa da istima ne ugrožava bezbjednost prevoza putnika.

Treba napomenuti da prevoz putnika nigdje nije profitabilan i da se, zavisno od država i uslova, daje podrška države u iznosu od 40-80 % realnih troškova za ugovoren obim prevoza sa državom, Ugovorom o obavezi javnog prevoza“, kazali su u ŽPCG.

Check Also

Renomirana kreditna institucija zapošljava: Saradnik za kreditnu analizu i izvještavanja prema CBCG

SARADNIK ZA KREDITNU ANALIZU  I IZVJEŠTAVANJA PREMA CBCG

Leave a Reply

Your email address will not be published.