Najbolji finansijski rezultat banaka u FBiH od 1996. godine

Prema nerevidiranim podacima banke u Federaciji BiH u 2015.godini ostvarile su dobit u iznosu od 149 miliona KM, što je najpozitivniji finansijski rezultat od 1996. godine, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

Bankarski sektor Federacije BiH dostigao je zavidan nivo i predstavlja najrazvijeniji i najsnažniji dio finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema Federacije BiH, navela je Agencija.
Bilansna suma bankarskog sektora sa 31. 12. 2015. godine iznosila je 17,2 milijarde KM i za jednu milijardu KM ili 6,5% je veća nego na kraju 2014. godine.

Krediti, u 2015. godini zabilježili su rast od 3,9% ili 440 miliona KM i na kraju godine iznose 11,6 milijardi KM.

Krediti stanovništvu iznose 5,7 milijardi KM i zabilježili su rast od 5% ili 257 miliona KM, dok krediti pravnim licima iznose 5,9 milijardi KM, zabilježili su rast od 3,2% ili 183 miliona KM. Nešto veći rast kreditnog portfolia, smanjenje priliva novih nekvalitetnih kredita, kao i trajni otpisi, imali su pozitivan efekat na koeficijent učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, koji je sa 14,1% koliko je iznosio na kraju 2014. godine, smanjen na 12,9% koliko iznosi sa 31. 12. 2015. godine. Novčana sredstava iznose 4,86 milijardi KM ili 28,3% od bilansne sume banaka u F BiH i zabilježila su rast od 6,5% ili 297 miliona KM u odnosu na kraj 2014. godine.

U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti u iznosu od 13,1 milijardu KM i s učešćem od 76,2% i dalje su najznačajniji izvor finansiranja kreditnih aktivnosti banaka u F BiH, a u 2015. godini porasli su za 8% ili 968 miliona KM. Štedni depoziti, zadržali su pozitivan trend rasta i na kraju 2015. godine iznosili su 7,2 milijarde KM, što je za 8% ili 543 miliona KM više nego na kraju 2014. godine. Štedni depoziti, u odnosu na kraj 2008. godine kada su iznosili četiri milijarde KM, u proteklom periodu povećani su za 79,3% ili 3,2 milijarde KM.

Ukupni kapital banaka sa 31. 12. 2015. godine iznosi 2,6 milijardi KM, što je za 7,5% ili 182 miliona KM više nego na kraju 2014. godine. Regulatorni kapital iznosi 2,2 milijarde KM i neznatno je povećan (za pet miliona KM) u odnosu na kraj 2014. godine.

U 2015.godini u F BiH poslovalo je 17 banaka, navodi se u izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

Indikator

Check Also

PKCG: Konstituisana Grupacija distributera nafte i naftnih derivata

Grupacija distributera nafte i naftnih derivata pri Odboru udruženja energetike i rudarstva Privredne komore Crne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *