Kombinacija znanja koja garantuje zaposlenje

Koliko puta ste čuli da obrazovani stručnjaci ne mogu da nađu posao? Sigurno više nego jednom. Možda ste i sami jedan od njih. Sa druge strane, svakodnevno se pojavljuju oglasi za nova upražnjena radna mjesta. Postavlja se pitanje – kako je moguće da ni visoko obrazovanje ni stručnost ne daju garancije? Šta nam onda može garantovati zaposlenje?

Danas nije dovoljno posjedovati samo stručna znanja i veštine. Poslodavci od zaposlenih očekuju dodatne kompetencije, kao što su, na primjer, transferzalne vještine. Čak i ako niste do sada čuli za njih, sigurno je da posjedujete neke. Ove vještine nazivaju se tako upravo zato što su primjenjive na bilo koji posao. Tu spadaju lični kvaliteti i stavovi koji vam pomažu da dobro radite sa drugima i ostvarite pozitivan uticaj na organizaciju kojoj pripadate. Podgrupa u okviru transferzalnih vještina jesu takozvane „meke” vještine.

Koje su to „meke” vještine?

Komunikacija je najpoželjnija od svih „mekih” vještina. Slaganje sa kolegama, slušanje i razumijevanje instrukcija i ukazivanje na greške bez ljutnje – sve su to vrline koje se uopšte ne podrazumijevaju. Brza promjena i prilagođavanje stilu i tonu komunikacije sagovornka može biti ključna za postizanje sporazuma ili ubjeđivanje mušterije da kupi neki proizvod.

Donošenje odluka – da, i to je vještina. Njeni aspekti su sakupljanje važnih informacija, traženje savjeta, sposobnost da se vidi šira slika, svijest o posljedicama neke odluke – sve su to parametri koji vode do donošenja dobre odluke. Stručnost nema nikakve veze sa neodlučnošću ili ishitrenošću.

Posvećenost – možda vam ova vještina više djeluje kao crta karaktera, ali i ona se vježba. A svaki poslodavac voli da u svom timu vidi pouzdane, poletne i vrijedne saradnike. Takvima treba vrlo malo supervizije ili dodatnih motiva.

Fleskibilnost i upravljanje vemenom – izaći iz zone komfora i imati stav da se sve može je rijetka vrlina koju svaki menadžer cijeni i prepoznaje. U kombinaciji sa efikasnim pravljenjem prioriteta i osjećajem da se sa malo utrošenog rada postigne maksimalan efekat, nije nemoguće ispoštovati naizgled nerealne rokove. „Žongliranje” sa više projekata u isto vrijeme je rado viđena vještina.

Liderstvo i vještina rješavanja problema idu ruku pod ruku. Inspirisati druge svojim primjerom ne odlikuje samo menadžere već i zaposlene. Dobar lider zna kada treba da izvrši zadatak, a kada da predloži inicijativu. Kada dođe vrijeme za inicijativu, tada i kreativnost i vještina rješavanja problema dolaze do izražaja.

Biti timski igrač i raditi pod stresom. Znanje i talenat pojedinca ne doprinose mnogo kada zadatak treba da izvrši tim saradnika. Vještina igranja u timu podrazumijeva otvorenost i spremnost da se u cilju završetka posla pomogne drugom, a u stresnim okolnostima ova i sve druge „meke” vještine najviše dolaze do izražaja.

Ovo su samo neke od „mekih” vještina, a ima ih još dosta.

Dobra vijest kada je riječ o transferzalnim, pa samim tim i „mekim” vještinama jeste da se one ne moraju dobiti samo rođenjem – one se vježbaju i uče. Njih svako može da ima. Svako ko odluči može za kratko vrijeme usavršiti one transferzalne vještine za koje smatra da mu nedostaju.

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *