Atlas mont: Akcionari traže 556 hiljada eura

Vip broker diler, u kojem je izvršni direktor Ivan Šćepanović, hercegnovska kompanija Perla, koju su, prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata osnovali Ivan i Igor Popović, kao i devet manjinskih akcionara, tužili su pred Privrednim sudom Zatvoreni investicioni fond Atlas mont kao i društvo koje upravlja tim fondom.

Manjinski akcionari Atlas fonda u tom sporu potražuju ukupno 556,88 hiljada eura, na ime isplate njihovog udjela u fondu. Od tog iznosa na potraživanje Vip broker dilera odnosi se 151,5 hiljada eura, dok kompanija Perla za isplatu svojih akcija traži 190,5 hiljada eura.

Pred Privrednim sudom pokrenuto je oko 20 sporova po tužbama malih akcionara zbog toga što im Atlas mont u zakonskom roku od godinu nije isplatio oko 3,5 miliona eura po zahtjevima za izlazak iz fonda, koji su podnijeti u decembru 2014. godine. Na skupštini akcionara, koja je održana 4. decembra 2014. godine, usvojen je program razvoja Atlas fonda, protiv kojeg su glasali vlasnici 19,7 odsto akcija, koji su shodno zakonu zatražili izlazak iz fonda. Rok za isplatu malih akcionara od godinu, prekoračen je još 4. decembra prošle godine. Komisija za hartije od vrijednosti, na čijem je čelu Zoran Đikanović, početkom decembra prošle godine donijela je rješenje kojim se fond obavezuje da isplati male akcionare u roku od 30 dana, a taj rok je istekao 15. februara ove godine. Iz fonda su obavijestili KHOV da zaključno sa tim datumom nije isplaćen nijedan mali akcionar koji je glasao protiv razvoja fonda.

Prosječna tromjesečna neto vrijednost akcije Atlas fonda u tom periodu iznosila je 8,4 centa, a mali akcionari koji su tražili izlazak iz fonda imaju 41 milion akcija.

Mali akcionari traže i da sud donese privremenu mjeru blokade računa fonda.

Postupajući sudija Zoran Ašanin odredio je ročište glavne rasprave za 19. maj, na kom će sud izvršiti uvid u dokaze koje su mali akcionari predložili na jučerašnjem ročištu.

Utvrđuju vrijednost akcije

Na jučerašnjem pripremnom ročištu advokat Milovan Milošević, koji zastupa Atlas mont fond, istakao je da se u narednih nekoliko dana očekuje nalaz vještaka kojim će biti utvrđena tromjesečna vrijednost akcije, odnosno koliko je iznosila njena vrijednost prije usvajanja odluke o planu razvoja fonda, po kojoj treba da se isplate mali akcionari shodno svom udjelu.

Izvor: Dan

Check Also

Održana redovna godišnja Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma

Na današnjoj redovnoj Skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma a.d, održanoj u Podgorici, usvojeni su Finansijski izvještaj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *