Od juče plate veće pet odsto

Zakon o zaradama u javnom sektoru stupio je na snagu juče. On je u Službenom listu objavljen 8. marta. U članu 50. piše da na snagu stupa osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, što znači 16. marta ove godine. Plate u javnom sektoru će biti veće u prosjeku pet odsto.

Zakonom je predviđeno da se plate mogu povećati ako je budžet uravnotežen ili je u suficitu. Moraju se smanjiti ako budžet ima deficit preko dva odsto BDP-a.Ministar finansija Radoje Žugić je kazao da ovaj zakon uvodi red u ovu oblast, jer se izjednačavaju zarade za iste poslove a ukidaju nadoknade za upravne odbore, komisije, radna tijela…

Oko koeficijenata, ali i izuzeća od primjene ovog zakona bilo je dosta rasprave u parlamentu. Podsjetimo, šest regulatora najavili su tužbu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona zato što nijesu izuzeti od njegove primjene. Izuzeće su tražili Agencija za elektronsku komunikaciju i poštansku djelatnost, Regulatorna agencija za energetiku, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za elektronske medije i Agencija za ljekove i medicinska sredstva i Komisija za hartije od vrijednosti.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.