Neto profit CKB 7,1 milion eura

Crnogorska komercijalna banka završila je prošlu godinu sa neto profitom od 7,13 miliona eura. Neto prihod od kamata iznosio je 21,7 miliona eura, a od naknada i provizija 9,5 miliona eura. Zarada od kursnih razlika bila je 750 hiljada eura, a ostali prihodi iznosili su 5,7 miliona eura.Troškovi za zarade zaposlenih bili su 12,4 miliona, opšti i administrativni troškovi 6,9 miliona, amortizacija tri miliona, a ostali troškovi bili su 570 hiljada eura.

CKB je dio mađarske OTP grupe.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *