Banke tolerišu do 20 dana kašnjenja sa ratom

Klijenti banaka koje posluju u Crnoj Gori tvrde da su zatezne kamate koje se obračunavaju ukoliko klijent zakaspi sa plaćanjem rate za kredit previsoke, kao i da građani nijesu dovoljno informisani o posledicama ukoliko dođe do zakašnjenja u izmirivanju obaveza.Banke, kako tvrde klijenti, nemaju mnogo razumijevanja za kašnjenje sa uplatom rate za otplatu potrošačkog kredita, čak ni u slučajevima kada neko promijeni posao, pa samim tim dođe do promjene datuma isplate zarade.

Imao sam kredit u jednoj komercijalnoj banci i kasnio sam sa ratom tačno mjesec dana, jer se politika privatne firme u kojoj radim promijenila, pa sam platu primio krajem mjeseca umjesto početkom. Računao sam da će me iz banke zvati ukoliko bude problema i planirao sam da,kad primim platu izmirim dvije rate dospjele za plaćanje. Međutim, iz banke me niko nije kontaktirao već su mi rekli da su mi obračunali kamatu koja je iznosila skoro sto eura, a rata za kredit mi je 200 eura. Da su me na vrijeme obavijestili sigurno bih pozajmio novac, kako bih izbjegao zaračunavanje zatezne kamate. Mislim da građane treba na vrijeme upozoriti sa posledicama kašnjenja sa otplaćivanjem kredita, saopštio je za „Dan” M.R.

Međutim, iz banaka tvrde da su u stalnoj komunikaciji sa klijentima koji kasne sa otplaćivanjem kredita, te da su korisnici zajmova kreditnim ugovorom koji su potpisali obaviješteni o svim mogućim posledicama koje nastupaju za klijenta, ukoliko dođe do kašnjenja sa otplatom kredita.

Klijenti, kako je pojašnjeno, dobijaju redovna obavještenja i od službenika banke.

Zatezna kamata na dospjeli dug obračunava se ukoliko kašnjenje dostigne određeni broj dana, pri čemu je u Hipo Alpe Adrija banci prag tolerancije za kašnjenje u otplati za fizička lica 20 dana, kako su pojaenili iz te finansijske institucije.

Iz Sosijete ženeral banke kazali su za „Dan” da svaki klijent kome je banka odobrila kredig, potpisivanjem ugovora dobija i plan otplate sa

jasnim predlogom dospijeća mjesečnog anuiteta.

U slučaju kašnjenja uplate mjesečnog anuiteta, u trajanju od 15 do 20 dana, klijente pozivamo telefonom, pri čemu se sagledavaju razlozi kašnjenja. Kašnjenje plate ili eventualno drugi uzroci kašnjenja unose se u operativni sistem radi praćenja dogovora o načinu plaćanja i vremena izmirenja dospjelih auniteta. Ukoliko fizička lica kasne sa isplatom više od 45 dana, a pravna više od 30 dana, banka šalje pismenu opomenu u kojoj se vidi kašnjenje i iznos dospjelog duga. Zatezna kamata se obračunava u skladu sa ugovorom potpisanim sa klijentom – naveli su Sosijete ženeral banke Montenegro. B.MA.

Šalju i pismene opomene

Da su službenici u stadnoj komunikaciji sa klijentima tvrde i iz budvanske Komercijalne banke.

Monitoring dospjelih potraživanja radi se na način da službenik banke kontaktira klijenta i obavještava ga o obavezama odmah po dospijeću, a prva pismena opomena se šalje nakon desetog dana od dana nastanka našnjenja. Na dospjelu ratu se obračunava zatezna kamata objasnili su iz Komercijalne banke a.d. Budva.

Dan

Check Also

U julu porasla nezaposlenost

U Crnoj Gori je na kraju jula bilo 42,37 hiljada nezaposlenih, oko jedan odsto više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *