EBA pokrenula stres testove za banke u 2016. godini

Evropska bankarska agencija (EBA) objavila je metodologiju i makroekonomske scenarije za široki stres test 2016. za banke u Evropskoj uniji.

Stres test je kreiran za omogućavanje supervizorima, banakama i drugim učesnicima na tržištu sa zajedničkim analitičkim okvirom dosljedno poređenje i procjenu otpornosti evropskih banaka na ekonomske šokove. Za ovaj test, nijedan kapitalni prag nije definisan budući da će rezultati za test 2016. biti objavljeni kroz Proces nadzornog pregleda i evaluacije (SREP) u sklopu kojeg se donose odluke za odgovarajući kapitalne resurse.

Zajednička metodologija procjenjuje solventnost i pokriva sve glavne vrste rizika, uključujući: kreditni rizik i sekuritizaciju, tržišni rizik, suvereni rizik, rizik finansiranja i operativne rizike i ponašanja.

Nepovoljni scenario, dizajniran od strane Odbora Evropskog za sistemske rizike (ESRB), odražava četiri sistemska rizika koji su trenutno ocijenjeni kao najveće prijetnje stabilnosti EU bankarskog sektora:

1) naglo ukidanje komprimirane globalne premije rizika pojačano niskom sekundarnom tržišnom likvidnosti;

2) slabi izgledi za profitabilnost za banke i osiguravajuće kuće u okruženju niskog nominalnog rasta, usred nepotpune prilagodbe bilansa;

3) rast zabrinutosti za održivost duga u javnom i nefinansijskom privatnom sektoru, zbog niskog nominalnog rasta;

4) potencijalni stres u brzorastućem bankarskom sektoru u sjeni, pojačan prelivanjem i rizikom likvidnosti.

Evropska bankarska federacija (EBF), koja zastupa 32 nacionalna udruženja banaka u Evropi sa oko 4.500 banaka, saopćila je da su ovi, baš kao i raniji EBA stres testovi i pregledi kvaliteta aktive ECB-a u 2014. godini, dio nove nadzorne realnosti i predstavljaju veliki poduhvat za sektor.

Banke su izdvojile značajna sredstva za nadzorne procese u vrijeme kada je sposobnost za ostvarivanje profita pod pritiskom. To jasno demonstrira da smo u potpunosti posvećeni radu blisko sa nadzornicima s ciljem jačanja povjerenja u našu industriju“, kazao je Wim Mijs, izvršni direktor EBF-a.

Rezultati stres testa će biti objavljeni početkom trećeg kvartala 2016. godine.

Izvor: Indikator

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 7. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *