Firme koje su dobile stotine hiljada eura kao podsticaje za nova radna mjesta

Ministarstvo ekonomije objavilo je, u svom godišnjem izvještaju, spisak od šest kompanija koje su dobile na stotine hiljada vrijedne podsticaje za otvaranje novih radnih mjesta. Najviše novca je dobila kompanija “Meso-promet” 600.000 eura, dok je najmanje pripalo spuškoj Fabrici stočne hrane – 80.000 eura.Prvi javni oglas za dodjelu sredstava, Sekretarijat za razvojne projekte je objavio početkom jula 2015. godine i investitori su mogli aplicirati do prvog oktobra. U Sekretarijat za razvojne projekte, koji je nadležan za sprovođenje postupka posonovu javnog oglasa, pristiglo je osam ponuda od kojih je šest ocjenjeno kao ispravne.

Na osnovu ocjene Komisije za vrednovanje investicionih projekata, Vlada Crne je donijela Odluku o dodjeli sredstava za podsticanje direktnih investicija, kojom su dodijeljena sredstva za podsticanje direktnih investicija sljedećim kompanijama:

  • 1.„Meso-promet“ d.o.o. Bijelo Polje, za projekat „Izgradnja fabrike za proizvodnju trajnih mesnih proizvoda bez dima“ – 6.000€ za svako od 100 novih radnih mjesta, odnosno iznos od ukupno 600.000€;
  • 2.„Farmont M.P.“ d.o.o. Danilovgrad, za projekat „Proizvodnja ljekova – Savremeni distributivni centar i analitičko-istraživačka laboratorija“ – 4.000€ za svako od 50 novih radnih mjesta, odnosno iznos od ukupno 200.000€;
  • 3. „Beton Group-Popović“ d.o.o. Berane, za projekat „Rekonstrukcija/Izgradnja hotela Berane“ – 4.000€ za svako od 40 novih radnih mjesta, odnosno iznos od ukupno 160.000€;
  • 4. „Securitas Montenegro“ d.o.o. Nikšić, za projekat „Formiranje savremenog monitoring centra kao osnove za pružanje usluga fizičko tehničke zaštite, razvoj mobilnog obezbjeđenja u novoj poslovnoj jedinici u Podgorici“ – 3.000€ za svako od 50 novih radnih mjesta, odnosno iznos od ukupno 150.000€;
  • 5. „Pelengić trade“ d.o.o. Bijelo Polje, za projekat „Izgradnja i opremanje pilane na Žabljaku“ – 4.000€ za svako od 33 nova radna mjesta, odnosno iznos od ukupno 132.000€;
  • 6. „Fabrika stočne hrane“ a.d. Spuž, za projekat „Proizvodnja stočne hrane – Rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata i opreme“ – 4.000€ za svako od 20 novih radnih mjesta, odnosno iznos od ukupno 80.000€”, navodi se u Izvještaju.

Početkom ove godine Vlada  je donijela inoviranu verziju Uredbe o podsticanju direktnih investicija.

“Novom verzijom Uredbe znatno su olakšani kriterijumi ulaganja, naročito u manje razvijenim područjima Crne Gore, dok su ostali uslovi uglavnom propisani na isti način kao i prethodnom verzijom uredbe. Nova Uredba o podsticanju direktnih investicija pravi jasniju razliku između investitora i korisnika sredstava, djelimično mijenja uslove za dodjelu sredstava za podsticanje direktnih investicija i za pojedine uslove utvrđuje načine dokazivanja njihove ispunjenosti. Poseban značaj nove uredbe ogleda se u snižavanju kriterijuma za dodjelu sredstava za investicione projekte kojima se planiraju ulaganja i zapošljavanja u jedinicama lokalne samuprave u Sjevernom i u Središnjem regionu, osim Glavnog grada Podgorice”, konstatuje se u izvještaju.

Ovim je uzet u obzir ekonomski status i procenat nezaposlenosti manje razvijenog dijela Crne Gore i uvažen predlog predstavnika lokalnih samouprava navedenih regiona. U odnosu na postojeću, novom uredbom je izmijenjen naziv i način vrednovanja pojedinih kriterijuma za dodjelu sredstava za podsticanje investicija, a pri tom su dodati kriterijumi koji se tiču vrijednosti investicionog projekta i ekonomskih efekata investicionog projekta. Takođe, novom uredbom se u manjoj mjeri mijenja način objavljivanja i sadržaj javnog oglasa, kao i sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Značajnjije izmjene su predviđene kada su u pitanju bankarske garancije. Naime, objašnjen je pojam i način dostavljanja bankarske garancije prijave. Pored navedenog, prema novoj uredbi korisnik sredstava, umjesto ranije zahtjevane jedne bankarske činidbene garancije, dužan je da uz svaki od ukupno tri zahtjeva za isplatu sredstava dostavi nadležnom organu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, odnosno činidbenu garanciju. Definisano je da se finansijski podsticaji mogu dodjeliti stranim i domaćim privrednim društvima, koji imaju namjeru da investiraju najmanje 500.000,00 € (petsto hiljada eura) i otvore najmanje 20 (dvadeset) novih radnih mjesta u periodu od tri godine, odnosno u periodu koji se smatra investicionim periodom. Za ulaganje u investicione projekte na području jedinice lokalne samouprave iz sjevernog i iz središnjeg regiona, osim Glavnog grada Podgorice, sredstva za podsticanje investicija mogu se dodijeliti za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 250.000 eura”, zaključuje se u dokumentu.

Portal Analitika

Check Also

Bankrotirao Bransonov “Virgin Atlantic”

Aviokompanija Virgin Atlantic podnijela je zahtjev za bankrot u Sjedinjenim Državama jer se globalna avio-industrija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *