Erste Group u 2015. zabilježio neto dobit od 968,2 miliona eura

Neto dobit od gotovo milijardu eura, snažna kapitalna osnovica i znatno niži troškovi rizika u 2015. pokazuju da smo uradilii svoj domaći zadatak“, rekao je Andreas Treichl, glavni izvrši direktor Erste Group Bank AG, o preliminarnim rezultatima za cijelu 2015.

Izraženi nepovoljni trendovi u kamatnom okruženju samo su marginalno uticali na operativni rezultat, zahvaljujući solidnom porastu kreditiranja podržanom kreditiranjem građana u jednakoj mjeri koliko i kreditiranjem poslovnih subjekata”, kazao je on.

Prema njegovim riječima, ovaj rezultat pokazuje da pripadaju maloj grupi banaka koje uspijevaju da zarade trošak svog kapitala.

Vrlo smo zadovoljni činjenicom da smo zbog svoje profitabilnosti snažno unaprijedili kapitalnu poziciju. Uz stopu osnovnog redovnog kapitala od 12,3% daleko smo iznad regulatornog minimuma od 9,75%. Naš snažan rezultat omogućava nam tri stvari: nastavak finansiranja rasta na našim tržištima, jačanje naše kapitalne osnovice i isplatu dividendi. Želimo dobre rezultate podijeliti s akcionarima pa ćemo predložiti dividendu od 50 centa po akciji“, najavio je Treichl.

Račun dobiti i gubitka za 2015. upoređen je s 2014. a bilans na dan 31. decembra 2015. upoređen je s 31.decembrom 2014.

Prema preliminarnim podacima neto prihodi od kamata pali su na 4.444,7 miliona eura (4.495,2 miliona eura) najviše uslijed i dalje prisutnog okruženja niskih kamata, uprkos solidnom rastu u segmentu kreditiranja. Neto volumen kreditiranja porastao je za 4,2% na krilima snažnog privrednog rasta u srednjoj i istočnoj Evropi, posebno u Češkoj i Slovačkoj, ali i u Austriji. Neto prihodi od naknada i provizija pali su tek neznatno na 1.861,8 miliona eura (1.869,8 miliona eura) zahvaljujući snažnim prihodima od upravljanja imovinom.

Neto rezultat od trgovanja i fer vrijednosti pao je na 210,1 miliona eura (242,3 miliona eura). Operativni prihodi zabilježili su umjeren pad na 6.771,8 miliona eura (-1,5%; 6.877,9 miliona eura). Opšti administrativni troškovi porasli su na 3.868,9 miliona eura (+2,2%; 3.787,3 miliona eura). Ukupno gledano, ovo je dovelo do pada operativnog rezultata na 2.902,9 miliona eura (-6,1%; 3.090,7 miliona eura).Odnos troškova i prihoda iznosio je 57,1% (55,1%).

Erste Group zabilježio je pozitivan trend u troškovima rizika (neto gubitka od umanjenja vrijednosti finansijske imovine koja se ne mjeri fer vrijednošću kroz dobit ili gubitak), koji se znatno popravio na 729,1 miliona eura ili 56 baznih bodova u odnosu na prosječne kredite klijenata (-65,0%; 2.083,7 miliona eura ili 163 bazna boda). To je u najvećoj mjeri posljedica znatnog pada u Rumuniji, ali takođe i pozitivnog trenda u svim austrijskim segmentima. Udio nenaplativih kredita dodatno se popravio na 7,1% (8,5%). Pokrivenost nenaplativih kredita rezervacijama pala je uslijed uvođenja novih EBA klasifikacija na 64,5% (68,9%).

Ostali operativni rezultatiznosio je -635,6 miliona eura (-1.752,9 miliona eura). Ovaj znatni pozitivni pomak može se pripisati izostanku vrlo negativnih jednokratnih efekata iz 2014. godine (prvenstveno umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine). Trenutne brojke uključuju i trošak uplata u nacionalne sanacione fondove u iznosu od 51,3 miliona eura, koje smo prvi put izvršili u 2015. Osim toga, gubici u iznosu od 129,5 miliona eura posljedica su zakonskih promjena na osnovu kojih je izvršena konverzija kredita klijenata (iz švajcarskih franaka u eure) u Hrvatskoj, uz 101,6 miliona eura rezervacija za zahtjeve vezane zaštitu potrošača u Rumuniji. Bankarski porezi i porezi na finansijske transakcije opet su bili značajni i iznosili su 236,2 miliona eura (256,3 miliona eura), od toga 128,6 miliona eura (130,5 miliona eura) u Austriji, 23,6 miliona eura (31,5 miliona eura) u Slovačkoj i 84,0 miliona eura (EUR 94,2 miliona eura) u Mađarskoj.

Ukupni trošak prouzrokovan populističkim potezima u 2015. se zadržao na vrlo visokom nivou od 450 miliona eura, što odgovara više od polovine naše neto dobiti. Više bismo voljeli da su ova sredstva usmjerena u nove kredite za finansiranje privrede i otvaranje novih radnih mjesta, komentarisao je Treichl.

Neto rezultat Erste Group porastao je na 968,2 miliona eura (-1.382,6 miliona eura).

Zahvaljujući solidnim prihodima, ukupni kapital porastao je na 14,8 milijarde eura (13,4 milijarde eura). Redovni osnovni kapital (CET1, Basel 3 postupan) porastao je na 12,1 milijarde eura (10,6 milijarde eura), a ukupna prihvatljiva sopstvenasredstva (Basel 3 postupan) iznosila su 17,6 milijarde eura (15,8 milijarde eura). Ukupni rizik, tj. rizikom ponderisana aktiva uključujući kreditni, tržišni i operativni rizik (Basel 3 postupan) smanjen je na 98,3 milijarde eura (100,6 milijarde eura).Stopa osnovnog redovnog kapitala (CET1, Basel 3 postupan) iznosila je 12,3% (10,6%) i bila je znatno iznad regulatornog minimuma od 9,75%. Stopa regulatornog kapitala (Basel 3 postupan) porasla je na 17,9% (15,7%).

Ukupna aktiva porasla je na 199,7 milijardi eura (196,3 milijardi eura), uglavnom zahvaljujući rastu volumena kreditiranja klijenata, pri čemu su krediti i potraživanja od klijenata (neto)rasli na 125,9 milijarde eura (120,8 milijarde eura). Što se tiče pasive, depoziti klijenataporasli su na 127,9 milijarde eura (122,6 milijarde eura). Odnos kredita i depozitaiznosio je 98,4% (98,6%).

Izgledi

Očekuje se operativno okruženje pogodno za kreditnu ekspanziju. Na svim većim tržištima srednje i istočne Evrope, uključujući i Austriju, očekujemo realan rast BDP-a od između 1,5 i 3,8 % kao posljedicu solidne domaće potražnje.

U 2016. se očekuje se povrat na materijalni kapital (ROTE) od oko 10-11% koji će poduprijeti kontinuiranu isplatu dividende. Faktori potpore uključuju ponovnu pojavu rasta kreditiranja, nastavak poboljšanja kvaliteta imovine u benignom okruženju rizika, kao i pozitivni jednokratni efekat prodaje udjela u VISA-i u iznosu od 127miliona eura prije odbitka poreza. Od negativnih uticaja prisutno je okruženje kontinuirano niskih kamata, koje utiče na operativni prihod grupe, prvenstveno neto prihod od kamata, kao i niži operativni rezultat u Mađarskoj (niži volumeni) i Rumuniji (nakon ponovnog vrednovanja imovine). Bankarski nameti (koji se sastoje od bankarskih poreza, poreza na finansijske transakcije, sanacionih fondova i doprinosa u fondove za osiguranje uloga) imaće negativan efekat prije odbitka poreza od oko 360 miliona eura u 2016.

Rizici – geopolitički i globalni ekonomski rizici, efekti negativnih kamatnih stopa, inicijative za zaštitu potrošača

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *