Banke traže model da omoguće podizanje zajmova majkama koje će primati naknade

Banke pokušavaju da pronađu rješenje da se majkama sa troje i više djece, koje će početi da primaju doživotnu naknadu, omogući podizanje kredita uz osnovni uslov da naknade primaju preko banaka, kazao je za „Dan” predsjednik Udruženja banaka Mirko Radonjić.

Preko 20.000 majki sa troje i više djece odrekle su se penzija i prekinule radni odnos da bi ostvarile pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u skladu sa dopunjenim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti – kazao je Radonjić.Pojasnio je da se radi o naknadi koja spada u kategoriju socijalnih davanja, i ta primanja su u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju izuzeta od prinudne naplate.

Informisani smo da će se naknada isplaćivati preko Pošte Crne Gore, što će sigurno dovesti do teškoća u naplati potraživanja iz već odobrenih kreditnih aranžmana – rekao je Radonjić.

Poslovne banke su, prema njegovim riječima, obavijestile Ministarstvo rada i socijalnog staranja da su zainteresovane da se, u domenu svojih redovnih aktivnosti, uključe u posao isplate naknada.

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke Esad Zaimović istakao je da su bankari bili potpuno iznenađeni predlogom tog zakona bez konsultacija sa njima.

Smatramo da su banke, kroz Udruženje banaka, morale biti konsultovane kod same pripreme zakona koji je majkama sa troje ili više djece omogućio da postanu korisnice naknade. Ovako smo došli u situaciju koja je, nažalost, dosta konfuzna i problematična i koja nikom ne odgovara. Kako i dalje ima nejasnoća u vezi sa realizacijom ovog zakona, nijesmo bili u situaciji ni da sagledamo potencijalni model kreditiranja – kazao je Zaimović.

Prva naknada, kako je podsjetio, treba da bude isplaćena već u toku ovog mjeseca, a jedino su iz Fonda PIO dobili informaciju ko su žene koje su se odrekle penzije i koje će početi da primaju naknadu.

Nemamo informaciju o ženama koje su bile zaposlene, a koje su prekinule radni odnos i postale korisnice naknade (niti od poslodavaca, niti od Ministarstva rada i socijalnog staranja), a to su informacije koje su bankama neophodne kako bi mogle da se odrede prema toj kategoriji klijenta. Takođe, treba napomenuti i to da korisnice nemaju mogućnost da naknadu primaju preko računa kod neke poslovne banke. Imajući sve to u vidu, kao i važeće zakone, banke nijesu trenutno u mogućnosti da ponude neki model kreditiranja koji bi bio realan – rekao je Zaimović odgovarajući na pitanje koji bi to mogli da budu potencijalni modeli kreditiranja, s obzirom na to da se radi o materijalnim davanjima koja ne mogu biti sredstvo prinudne naplate i da li će biti potrebne izmjene zakona kako bi se to sprovelo u djelo.

Kako je naglasio, to je situacija koja prije svega ne odgovara korisnicama naknade.

Iz tog razloga smatramo da su neophodne izmjene zakona i da ih treba sprovesti u što skorije vrijeme, kako bi se situacija uredila i kako bi majke sa troje ili više djece što prije imale mogućnost kreditne podrške koja im može biti neophodna – rekao je on.

Parlament je sredinom jula usvojio izmjene Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojima je predviđeno da zaposlene i nezaposlene majke sa troje i više djece imaju pravo na doživotnu naknadu u iznosu od 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, koja je u decembru prošle godine iznosila 489 eura.

Pravo na naknade imaju majke sa troje djece i najmanje 25 godina radnog staža, odnosno četvoro djece i 15 godina staža.

Uredno uplaćuju rate

Upitan na koji način će banke da naplate kredite koje imaju penzionerke, koje su se odrekle penzija zbog naknade, Zaimović je kazao da se radi o kategoriji klijenata koji uredno servisiraju svoje obaveze, što se pokazalo i u konkretnom slučaju.

Većina njih, od ukupno šezdesetak koje su klijenti Hipotekarne banke, došla je samoinicijativno da nas obavijesti o promjeni koja je nastala, da ponudi dodatno obezbjeđenje ili predloži neko drugo rješenje i što je jako važno, nastavila uredno da servisira svoje obaveze prema banci. Cijeneći to, a smatrajući da će se uskoro pronaći rješenje i da je ovo samo neki prelazni period, omogućili smo bivšim penzionerkama da ličnim uplatama servisiraju kreditne obaveze – zaključio je Zaimović.

Izvor: Dan

Check Also

PKCG pokrenula kampanju “Snaga je u nama”

Privredna komora Crne Gore (PKCG) pokrenula je kampanju pod sloganom “Snaga je u nama“, usmjerenu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.