Nenaplativo 11 miliona eura duga za koncesije

Direktor Po reske uprave Miomir M. Mugoša saopštio je juče daje 11 od 18,5 miliona eura duga za koncesije vjerovatno nenaplativo. On je na skupštinskom Odboru za ekonomiju kazao da su posljednji podaci o dugu iz septembra prošle godine.

Raskidi

Firme koje ne postoje dužne su 2,6 miliona, osam miliona su dugovanja iz stečaja, pri čemu PU ne može ništa naplatiti dok se stečaj ne završi – objasnio je Mugoša i podsjetio da ima subjekata koji duguju po deset godina.

Oni ne postoje, ali njihov dug je tu i na njega ide kamata –  objasnio je on.

DRI je, podsjetimo, predala Vrhovnom državnom tužilaštvu nalaze o koncesijama. Mugoša je podsjetio da je veliki iznos kamata jer je Poreska uprava dužna dnevno 0,03 odsto kamate.

Predlažemo da se raskinu ugovori sa koncesionarima koji neredovno izmiruju obaveze – kazao je Mugoša na sjednici Odbora na kojoj je razmatrana realizacija zaključaka od avgusta prošle godine i izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2014. godinu sa Registrom ugovora o koncesijama.

On je naveo da je lani naplaćeno 50 odsto više koncesionih naknada u odnosu na 2014. godinu, kao i da je to najviše zbog naplate naknada za izgradnju auto-puta.

Član Senata DRI Branislav Radulović kazao je da je Komisija unaprijedila rad, ali da registar koncesija i dalje nije cjelovit.

– Nije cjelovit zato što Komisija za koncesije ima ozbiljan sistemski problem da zavisi od koncedenata, odnosno od toga da li su nadležni državni organi dostavili sve ugovore i promjene. Nakon izvještaja DRI imamo 49 novih ugovora u registru, što dovoljno govori o neažurnosti koncidenata. Radi se o 150 promjena koje su naknadno uslijedile. Dominantno se radi o aneksima i raskidima ugovora, pa registar treba dodatno ažurirati kazao je Radulović i najavio da će DRI napraviti novu kontrolnu reviziju u junu ili julu ove godine. On je podsjetio na probleme nezakonitih eksploatacija šuma i mineralnih sirovina. Ocijenio je da je Komisija unaprijedila rad i u odnosu na pređašnje stanje. Zaključno sa krajem 2014. godine naplaćeno je 17,5 miliona eura koncesione naknade. Ali šta je sa neevidentiranim, što ukazuje da je visina duga bar euro veća – kazao je on.

Evidencija

Predsjednik Odbora Aleksandar Damjanović (SNP) je ukazao na neslaganje u evidenciji prihoda budžeta po osnovu koncesija, izvještaja Komisije i PU, pri čemu je stiglo izjašnjenje PU koje je jedino mjerodavno i vjerodostojno.

Dug po osnovu korišćenja šuma iznosi 5,6 miliona, mineralnih sirovina 3,5 miliona, zaštite voda od zagađivanja 1,2 miliona i po osnovu naknada za kazina, 1,1 milion eura kazao je Damjanović i dodao da su ogromne rezerve u neobračunatoj naknadi.

Srđan Milić (SNP) je ocijenio da je u toj oblasti gora situacija nego ranije i upitao postoji li neko toliko bitan da mu se ne smije raskinuti ugovor.

– Neki su zaštićeni ko ‘bijeli međedi’”ocijenio je Milić i pitao kako su koncesije mogle da se daju, a da ne budu obezbijeđene garancijom ili na drugi način.

Da li postoje preduzeća koja koriste koncesije bez obzira što godinama ne izmiruju dug. Ko kontroliše koliko se iznese? To nije 18 miliona, to je mnogo više – smatra Milić koji ocjenjuje da inspekcijske službe ne rade svoj posao u zaštiti državne imovine.

Predsjednik Komisije za koncesije Darko Konjević rekao je da je registar dostavljen Skupštini i da se u njemu nalazi 229 ugovora.

Poslanik DPS Zoran Jelić pitao je da li postoje mehanizmi da se naplate obaveze od koncesionara sa kojima se raskine ugovor.

Neophodna je revizija poreskog duga da ne bismo imali iskrivljenu sliku – kazao je Jelić.

Pobjeda

 

Check Also

Telekom: Osim besplatnih gigabajta, otključani i Extra TV kanali

Nakon besplatnog interneta koji za slobodne dane povodom Dana nezavisnosti poklanjaju korisnicima, Crnogorski Telekom je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.