Zaposleni može pokrenuti postupak protiv poslodavca

Odredba Zakona o radu, u kojoj se navodi da odluku o izrečenoj mjeri za povredu radne obaveze donosi nadležni organ poslodavca, odnosno poslodavac, u izmjenama koje je Vlada na jučerašnjoj sjednici utvrdila je promijenjena.

Naime, u izmjenama je navedeno da zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom ukoliko ga poslodavac za povredu radnih obaveza otpusti ili novčano kazni.

Odredba u kojoj se navodi da je poslodavac dužan da odluči po zahtjevu zaposlenog koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva i da je ona konačna, ako zakonom nije drugačije uređeno, izbrisana je, pri čemu je dosadašnji član u kojem se navodi da se odluka dostavlja zaposlenom u pisanom obliku sa obrazloženjem i poukom ostavljena.

Vlada je utvrdila i prijedloge zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i Zakona o reprezentativnosti sindikata, radi njihovog usaglašavanja sa novim Zakonom o upravnom postupku, čija primjena počinje 1. jula 2016. godine.

Dnevne novine

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *