Poreski dug preko 541 milion eura

U ovoj godini ne očekujem povećanje poreskog duga, koji u ovom momentu iznosi 541,5 miliona eura, od čega su kamate 131,4 miliona. Ne očekujem ni da će biti otpisa duga kazao je u intervjuu Pobjedi direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša.

Obaveze organa lokalne samouprave nijesu obuhvaćene prvim iznosom duga, zato što su ugovori o reprogramu potpisani na iznos od 90.248.471 eura.

POBJEDA: Koliki je dug preduzeća u stečaju?

MUGOŠA: Prema analizi izvršenoj 9. decembra dug obveznika kod kojih je u toku stečajni postupak iznosi 123.114.400 eura, pri čemu je glavnica 93.016.488 eura, a kamata 29.689.005 eura. Okončanjem stečajnih postupaka očekujemo da će se prodajom stečajne mase obezbijediti jedan dio poreskih potraživanja. Potraživanja preduzeća koja već duži vremenski period ne obavljaju djelatnost i preduzeća koja su u stečajnom postupku ali ne posjeduju pokretnu i nepokretnu imovinu praktično su nenaplativa.

POBJEDA: Koliko je duga preduzeća u stečaju teško naplativo ili nenaplativo?

MUGOŠA: Precizna analiza potraživanja koja je moguće naplatiti biće obezbijeđena sređivanjem analitičkih računa poreskih obveznika i segmentacijom obaveza prema mogućnosti naplate i starosti istih.

POBJEDA: Koliko duga u ovoj godini planirate da naplatite i koje mjere ćete preduzeti za naplatu?

MUGOŠA: Poreska uprava koristi sve zakonom propisane i dostupne mjere za naplatu, od blokade žiro-računa, uspostavljanja založnog prava nad imovinom dužnika pa do stečaja, kao krajnje mjere u slučajevima kada su iscrpljene sve ostale mogućnosti za naplatu poreskog duga.

Poreska uprava će nastaviti da posvećeno radi na obezbjeđenju poreskih prihoda, kako preduzimanjem mjera za naplatu poreskog duga, tako efikasnom naplatom tekućih obaveza. Jačanjem administrativnih kapaciteta, integracijom i nadgradnjom informacionog sistema radi kreiranja preciznije baze podataka, te intenzivnim mjerama naplate i kontrole zasnovanim na analizi rizika očekujemo da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve, vezane za smanjenje poreskog duga i uspostavljanje sveobuhvatne poreske discipline na dugoročnom nivou.

POBJEDA: Da li se planira otpisivanje poreskog duga glavnice ili kamata u narednom periodu?

MUGOŠA: S obzirom da prema postojećim poreskim propisima zakonska osnova za otpis poreskih dugovanja zbog zastare ili nemogućnosti naplate ne postoji, primjena takve mjere u narednom periodu nije planirana.

POBJEDA: Da li će u ovoj godini biti moguće neplaćanje poreza, kao u prethodnim, odnosno očekujete li povećanje poreskog duga?

MUGOŠA: Sva pravna i fizička lica koja ostvaruju prihode u Crnoj Gori podliježu oporezivanju i imaju obavezu plaćanja poreza, a Poreska uprava kao organ u čijoj je nadležnosti kontrola tačnosti obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja poreza preduzima propisane mjere, koristeći sve dostupne kapacitete, za obezbjeđenje dosljednosti u primjeni i poštovanju poreskih propisa i zakona Crne Gore. Očekujem da će sveobuhvatni pristup za obezbjeđenje poreskih prihoda i uspostavljanje poreske discipline rezultirati naplatom što većeg dijela naplativog poreskog duga, a samim tim i da neće doći do povećanja duga.

Pobjeda

Foto: CdM

Check Also

CBCG: Trgovina kripto-valutama ima špekulativna obilježja

Kada se u Crnoj Gori priča o kripto-valutama i blokčejn tehnologiji dominantna asocijacija je brza …

One comment

  1. Zar nije posao PU i MoF-a da ako je nedostatna regulativa, je dopunjuju u radu sa polsanicima… I zasto ovaj poreski direktor ne objasni kako je donedavno poreski dug bio preko 700 miliona, sada 541 miliona a kao niko ne smije otpisivati poreski dug… Naravno, ice da su opet stecajci i slicni izuzeti ili tako nesto slicno…Steta sto su finansije ipak malo vise pouzdanije od ovih obicnih polistickih opravdanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.