Kraljičinu plažu ne mogu prodati prije nego isplate Šofranca

Savjet za privatizaciju priprema tendersku dokumentaciju za prodaju i dugoročni zakup lokaliteta Kraljičina plaža Dubovica kod Čanja, koja umnogome zavisi od ishoda sudskog spora koji se vodi pred Osnovnim sudom u Podgorici sa D.O.O. „Šofranac”.– Rješavanje imovinsko pravnih odnosa je neophodan uslov za uspješnu realizaciju tendera. Takođe, u toku su aktivnosti na izradi projekta infrastrukture do lokacije, što je u nadležnosti opština Budva i Bar i ispunjavanju drugih neophodnih pretpostavki piše u nacrtu plana privatizacije za 2016. godinu koji je Savjet usvojio na poslednjoj sjednici krajem decembra.

Na katastarskim parcelama koje pripadaju opštinama Bar i Budva, upisana je zabilježba spora po tužbi Šofranca protiv Crne Gore, radi ispunjenja ugovora o koncesiji ili u slučaju raskida ugovora naknade štete u iznosu od 450 hiljada i izgubljene dobiti za vrijeme trajanja koncesije. Vještak finansijske struke Milenko Popović u sporu pred Osnovnim sudom je procijenio da je izgubljena dobit Šofranca u ovom poslu oko 13 miliona eura. Preduzeće čiji je vlasnik Veselin Šofranac šest godina čeka da mu Ministarstvo održivog razvoja izda urbanističko-tehničke uslove za eksploataciju ukrasnog kamena na ležištu Dubovica-Čanj. Dosad je Upravni sud šest puta poništvao odluku Ministarstva održivog razvoja da ne izda urbanističko-tehničke uslove za eksploataciju ukrasnog kamena. On je koncesiju na eksploataciju ukrasnog kamena dobio prije sedam godina, ali sve mu je uzalud dok ne dobije urbanističko-tehničke uslove.

Tender za prodaju i zakup Kraljičine plaže kod Čanja prvi put je raspisan 2012. godine. Ponudu na tom tenderu je dostavila firma Kvins bič divelopment, za koju su iz Vlade tvrdili da je dio Rojal grupe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, dok prema pisanju portala „Asrar Arabija”, iza firme Kvins bič divelopment stoji bivši palestinski ministar i osumnjičeni za pronevjeru velike količine novca poreskih obveznika u toj zemlji Mohamed Dahlan.

Kvins bič je ponudio 21,2 miliona eura za preko 40 hektara zemlje i investiciju od 180 miliona eura u narednih 90 godina. Protiv toga ugovora je bio SDP i nakon skoro godinu dana od potpisivanja ugovora Arapi su javili da odustaju od projekta. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa Arapima u ime opština Budva i Bar dali su Žarko Pavićević i Lazar Rađenović. Pavićević je krajem septembra uhapšen zbog sumnje da je kao prvi čovjek Bara oštetio budžet opštine za tri miliona, dok je Rađenović u istom mjesecu osuđen na šest godina zbog nelegalne prodaje opštinske zemlje na brdu Košljun. Osim toga, Rađenović je osumnjičen u slučajevima TQ Plaza a, plato na Jazu, Prijevor i gradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Sumnjiči se da je u tim slučajevima oštetio opštinu Budva za nekoliko desetina miliona eura.

Za lokalitet Kraljičina plaža u izradi su, kako piše u nacrtu plana, tri planska dokumenta i raspis konkursa za marinu.

– LSL Dubovica Budva je urađena za dio teritorije koji pripada opštini Budva. UP Dubovica Bar je u finalnoj fazi izrade i usvajanja u SO Bar. Odlučeno je da se pristupi izradi državne studije lokacije „Dio sektora 50”, odnosno priobalni prostor uvale Stolac i rta Stolac koji je u zahvatu prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro – piše u nacrtu.

Dan

Check Also

Prihod Microsofta raste usled potražnje za digitalnim uslugama

Microsoft bilježi rekordne prihode i prodaju usljed pandemije koja je povećala potražnju za video igrama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *