NLB: O preuzimanju akcija kada odluči Ustavni sud

Komisija za hartije od vrijednosti prihvatila je zahtjev slovenačke Nove Ljubljanske banke (NLB) da se do okončanja sudskog postupka i pravosnažne presude Upravnog suda odgodi izvršenje većeg dijela nedavno donijetog rješenja KHOV o sprovođenju obaveze preuzimanja NLB Montenegrobanke iz Podgorice.Slovencima je 22. decembra posebnim rješenjem regulator na tržištu kapitala naložio da sprovedu preuzimanje banke iz Podgorice, budući da su oni smatrali da ne podliježu toj zakonskoj obavezi. NLB je, međutim, protiv rješenja KHOV 25. decembra podnio tužbu pred Upravnim sudom.

Za preuzimanje ovog emitenta, NLB bi trebalo da objavi javnu ponudu za otkup preostalih 0,64 odsto (ili 74.656) akcija banke i da za tu namjenu izdvoji dodatnih 2,17 miliona eura.

KHOV je prema novom rješenju i datom obrazloženju prihvatio zahtjev Slovenaca da se odgodi izvršenje do pravosnažnosti presude, jer bi „tužiocu mogla biti nanijeta šteta”, budući da se slovenačkom NLB dd, kao podnosiocu zahtjeva za odlaganje izvršenja predmetnog rješenja, nameću finansijske obaveze u iznosu od 2,17 miliona eura.

Taj iznos, naime, kako je utvrdio KHOV, ne bi mogao biti vraćen podnosiocu zahtjeva, u slučaju da dobiju spor pred Upravim sudom, bez novog sudskog spora za povraćaj novca.

Odredbom člana 13 (stav 1) Zakona o upravnom sporu propisano je da tužba, po pravilu, ne sprječava izvršenje upravnog ili drugog akta protiv koga je podnijeta, dok je stavom 3 istog člana propisano da organ čiji se akt izvršava može odložiti izvršenje, ako to nije u suprotnosti sa javnim interesom.

KHOV je utvrdio da odlaganje izvršenja ovog rješenja nije u suprotnosti javnom interesu.

Većinski vlasnik NLB Montenegrobanke je početkom decembra kupio na berzi 1,36 odsto akcija, koje su bile u vlasništvu EBRD-a, za 4,62 miliona eura, ili po prosječnoj cijeni od 29,1 euro, po kojoj je sad dužan da u postupku preuzimanja ponudi otkup dionica i preostalim akcionarima.

Važećim Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava propisano je da kada fizičko ili pravno lice stekne vlasništvo veće od 30 odsto pojedinog društva, dužno je da za svako dalje sticanje akcija tog emitenta objavi naknadno i ponudu za preuzimanje društva.

Vijesti

Check Also

Telekom: Osim besplatnih gigabajta, otključani i Extra TV kanali

Nakon besplatnog interneta koji za slobodne dane povodom Dana nezavisnosti poklanjaju korisnicima, Crnogorski Telekom je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.