Skoro 2,5 hiljada osoba radilo “na crno”

Inspektorima rada je u ovoj godini priavljeno šest slučajeva mobinga, a u radu na crno zatečeno je skoro 2,5 hiljada osoba, saopštila je glavni inspektor rada Angelina Međedović.
Ona je kazala da je nakon mjera koje su preduzeli inspektori radni odnos regulisan za oko 75 odsto osoba koje su zatečene u nelegalnom radnom odnosu.

“Za 11 mjeseci u ovoj godini Inspekcija rada obavila je 9,94 hiljade inspekcijskih nadzora, od kojih 1,58 hiljada po inicijativama, i utvrdila 6,34 hiljade nepravilnosti”, rekla je Međedović Danu.

Inspektori su, kako je kazala, na crno zatekli 2,5 hiljada osoba. Nakon preduzimanja mjera propisanih zakonima o radu i o zapošljavanju i radu stranaca, odnosno Zakonom o strancima, po nalogu Inspekcije rada radni odnos je usaglašen sa zakonom za 1,88 hiljada osoba, odnosno 761 stranca i 1,12 hiljada crnogorskih državljana, što je ukupno oko 75 odsto od ukupnog broja osoba zatečenih u nelegalnom radnom odnosu.

“Rad na crno je najviše izražen u djelatnostima ugostiteljstva i turizma, trgovine, građevinarstva, saobraćaja i poljoprivrede”, precizirala je Međedović.

Inspekcija je za počinjene prekršaje izdala 3,31 hiljadu prekršajnih naloga na licu mjesta, sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 1,14 miliona eura.

Inspekcija rada, kako je objasnila, ne obavlja nadzor u organima državne ili lokalne uprave, niti u državnim fondovima i agencijama. Broj utvrđenih nepravilnosti veći je u privatnom sektoru nego u javnom, jer je i broj kontrolisanih privatnih preduzeća daleko veći, kao i broj prijava zaposlenih.

“Inspekciji rada je prijavljeno šest slučajeva zlostavljanja na radu – mobinga, ali bez ugroženog ili uskraćenog konkretnog prava iz i po osnovu rada, pa su stranke upućene na sudsku zaštitu, zaštitu pred Agencijom za mirno rješavanje sporova, kao i na Zaštitnika ljudskih prava i sloboda”, navela je Međedović.

Prema njenim riječima, nadležnost Inspekcije u oblasti mobinga odnosi se na preduzimanje upravnih mjera, odnosno nalaganje poslodavcu da uradi svoje zakonske obaveze, kao i na sankcionisanje nepoštovanja propisanih obaveza od poslodavaca u vezi sa obezbjeđivanjem preventivnih mjera u cilju zaštite zaposlenog od mobinga.

Međedović je najavila da će cilj Inspekcije rada u narednoj godini biti profesionalan i odgovoran pristup vođenju inspekcijskih nadzora, radi dosljedne primjene radnog zakonodavstva, kako u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja tako i u oblasti zaštite i zdravlja na radu.

CdM

Check Also

Cijene nafte najviše od 2014. godine

Cijene nafte dostigle su najviše vrijednosti od oktobra 2014. godine, što je posljedica rastućih geopolitičkih …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *