Ugovor na određeno mobing poslodavaca nad zaposlenima

Ako se ostvare najave ministarke rada i socijalnog staranja Zorice Kovačević, novi zakon o radu će otkloniti brojne barijere.

Planirano je da se Ugovor na određeno može produžavati do tri umjesto do dvije godine kao što je to sada. 

Unija slobodnih sindikata Crne Gore, kazao je Dnevnim novinama generalni sekretar te sindikalne centrale Srđa Keković, smatra da je i trenutno važećih dvije godine rada na određeno predugo, te će se u nastupajućim pregovorima zalagati da on ne bude duži od godinu dana.

“Ugovor o radu na određeno vrijeme je ništa drugo nego institut za najstravičniji mobing nad radnikom, jer radnik koji mora da gleda za mjesec, dva ili tri u oči poslodavcu da li će mu produžiti ugovor ili neće, ne smij e da traži nijedno svoje pravo, ne smije da se sindikalno organizuje, ne smije ništa…”, ocijenio je Keković.

Namjeru poslodavaca da rad na određeno traje tri godine, kaže, uspjeli su da isprave u decembru 2011. godine izmjenama Zakona kada su napravili kompromis sa poslodavcima i prihvatili da, umjesto godinu koliko su oni predlagali i tri godine za koliko su se zalagali poslodavci, on bude najviše dvije.

On dodaje da danas zaposleni ne mogu dugo da rade kod jednog poslodavca.

“Postala je utopija da neko slavi penziju kod jednog poslodavca. To je recidiv prošlosti”, naglašava Keković i ističe da za USSCG trenutno važeća norma koja reguliše ugovor o radu na određeno vrijeme nije u redu, odnosno da je period od dvije godine predug.

Ugovor o radu na određeno vrijeme po Zakonu o radu je, pojašnjava Keković, izuzetak a ne pravilo, ali je u Crnoj Gori postalo pravilo, a ne izuzetak.

Definicija ugovora o radu je da se radnik angažuje kod poslodavca samo za one poslove koji su, objašnjava on, poslodavcu ograničeni vremenskim trajanjem.

“Nažalost, naši poslodavci to zloupotrebljavaju i radnike angažuju na onim poslovima koji su trajnog karaktera i bez kojih ne mogu. Moramo tome da stanemo na kraj i ono što je za nas posebno važno i zabrinjavajuće to je to što društveno neodgovorni poslodavci rade sa agencijama za privremeno ustupanje radnika i sporazumima”, istakao je Keković.

On dodaje da je riječ o sporazumima koje zaposleni moraju da potpišu prije nego dobiju ugovor, što predstavlja krivično djelo.

I Savez sindikata Crne Gore svakako će se, istakao je generalni sekretar Duško Zarubica, založiti za nešto što je u interesu zaposlenih i kroz socijalni dijalog pokušati, sa kolegama u radnoj grupi, argumentovano da brani naše stavove.

“Nama odgovara da to bude rad na neodređeno vreme, a na određeno samo ako je to zaista potrebno, ako je na zamjenu, a ne da se to godinama radi”, kazao je Zarubica.

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *