Nacrt izvještaja Anketnog odbora: Duvanski prodat nezakonito

Imovina Duvanskog kombinata (DKP) prodata je nezakonito, na štetu kompanije, javnog i interesa manjinskih akcionara i zaposlenih, zaključeno je u Nacrtu izvještaja Anketnog odbora za prikupljanje činjenica o postupanju državnih organa prilikom prodaje imovine DKP-a.Predsjednik Anketnog odbora Aleksandar Damjanović (SNP) poslao je članovima tog odbora Nacrt na izjašnjavanje. O njemu bi, kao i četiri konkretne mjere koje je predložio Damjanović, članovi Odbora trebalo da se izjasne na prvoj narednoj sjednici.

Kao prva mjera koja bi trebalo da bude predložena Skupštini na usvajanje, predlaže se poništavanje ugovora o prodaji nepokretnosti DKP-a Zetagradnji od 21. juna 2010, jer je prekršeno više odredbi Zakona o insolventnosti privrednih društava. Osim toga, kako se dodaje, ugovor i Sporazum o uslovima i načinima realizacije urbanističkog lokaliteta DKP sadrže odredbe koje su omogućile kupcu povoljnosti, iako nijesubile poznate u trenutku objavljivanja tendera. Anketni odbor je utvrdio da je, zbog štetnih odredbi ugovora i njegovih naknadnih aneksa, kao i usljed zaključenog Sporazuma, smanjena prvobitno utvrđena kupoprodajna cijena za čak 5,9 miliona i da je umjesto 13,2 miliona Zetagradnja platila na kraju 7,32 miliona eura. Zbog toga je kao druga mjera predloženo Skupštini da sprovede mjere za utvrđivanje odgovornosti državnih funkcionera, a kao treća da se što prije usvoji poseban

zakon kojim bi se zaštitila duvanska industrija. To znači obustavljanje privatizacije Novog duvanskog kombinata do donošenja posebnog zakona. Kao četvrta mjera, predloženo je da Skupština dostavi VDT-u dokumentaciju kojom je Anketni odbor raspolagao, detaljne zapisnike sa sjednica, kao i ključne nalaze i konstatacije.

Izvor: Vijesti

Check Also

Da li će se pad kriptovaluta odraziti na klimu?

Ogromna potrošnja energije jedva se smanjila uprkos tome što je iznos u visini jednog triliona …

Leave a Reply

Your email address will not be published.