Kina je odlučila da otvori neke monopole u državnom vlasništvu, poput onih veznih uz energetiku, kao dio nastojanja da se sprovedu njihove reforme.