PKCG organizovala okrugli sto “Razumijevanje bankarskog poslovanja”

Okrugli sto na temu „Razumijevanje bankarskog poslovanja – uticaj na kompaniju“, organizovala je  Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, 10. decembra 2015. godine.

Riječ je o skupu u okviru Evropske nedjelje malih i srednjih preduzeća – SME Week, promotivnoj kampanji koju koordinira Evropska komisija, a realizuje se u 38 zemalja.

Da bi pravilno razvijali biznis, podrška banke je potrebna u svakoj od faza razvoja. S obzirom da se procedure razlikuju od banke do banke, postavlja se pitanje kako komunicirati sa poslovnom bankom. Svaka promjena u radu banke može uticati na planove, rast i razvoj kompanije.
Okrugli sto je organizovan da se kompanijama predstave tehnike pregovaranja sa bankom, što je važno za pravilno građenje njihovog dugoročnog odnosa.

– Dok ponovo obnovimo izgubljeni spoj između banaka i preduzeća, koji je funkcionisao do 2008. godine i kriznog perioda, mi nećemo imati mogućnosti da značajno više učinimo u privredi nego što je to sada slučaj – smatra potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić.

Konstatovao je da u Crnoj Gori posluju samo komercijalne banke, a aktivnosti Investiciono razvojnog fonda nijesu dovoljne da odgovore potrebama privrede za finasiranjem.

Saveljić očekuje da će, u okviru Podgoričkog pristupa, malim i srednjim preduzećima koja imaju perspektivu, iako su trenutno nelikvidna, banke pomoći i relaksirati im kreditne obaveze. Privredna komora će kroz svoje dodatne aktivnosti uskoro pokušati da pruži kompanijama servis koji im je potreban za razumijevanje i „ulazak“ u postupak po Podgoričkom pristupu.

Direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Aleksandar Pavićević kazao je da je ambicija Crne Gore da postane preduzetničko društvo, i to kvalitetnim i fleksibilnim odnosom prema MSP i preduzetnicima. Podsjetio je na zavidan ekonomski napredak koji smo u ovoj oblasti ostvarili u prethodnoj deceniji. Ukupan broj MSP na kraju 2011. godine iznosio je 18.057, koja su upošljavala 106.579 radnika, dok ih je u 2014. bilo 23.303 sa ukupno 134.714 zaposlena.

– Prema preliminarnim podacima SME Policy Index za 2015. godinu, Crna Gora je postigla napredak u odnosu na posljednji izvještaj i to u dijelu koji se odnosi na usklađivanje politike razvoja MSP za svih 10 definisanih dimenzija. Naročito se ističe da je Crna Gora postala lider u regionu u dijelu politike koja se odnosi na predueztničko učenje – rekao je Pavićević, dodajući da je u planu izrada nove strategije za razvoj MSP koja će pokrivati period 2016-2020.

Izlaganje na temu okruglog stola imao je Miloš Vuković iz konsultantske kuće Fidelity. Govorio je o tome kako banke mogu da „zagriju i ohlade“ ekonomiju, odlučuju o plasmanu kredita i kreiraju novac, šta određuje kamatu i kakav je uticaj na kompaniju koja traži kredit. On je između ostalog kazao da je pravovremeno i kvalitetno finansijsko planiranje uslov za dobijanje najboljih ponuda od banaka. Adekvatnom analizom finansijskih izvještaja moguće je na vrijeme otkriti probleme u kompaniji, te se tako može spasiti od nepotrebnog zaduživanja.

– Banke, prema njegovim riječima, nijesu visoko profitabilne organizacije u odnosu na visinu sredstava kojim upravljaju. U Crnoj Gori posluje četiri puta više banaka od regionalnog prosjeka po broju stanovnika, i tom sektoru predviđa restrukturiranje u periodu koji slijedi.

Kako je Vuković rekao, najbolje vrijeme za uzimanje kredita je prvi kvartal, zbog godišnjih targeta banke, a da najmanje tri mjeseca prije dospijeća završetka kredita, treba da počnu proceduru obnavljanja aranžmana sa njom.

– Birajte banku koja vam daje najbolji odnos ročnosti, kolaterala i kamatne stope. Bolje je ugovoriti veću kamatu uz lakše ugovorne uslove, a povoljnije je uzeti novi kredit nego refinansirati postojeći. Ukoliko imate probleme u poslovanju koji mogu da utiču na vraćanje kredita, pravovremeno ih najavite banci, ali sa jasnim mjerama i pretpostavkama za njihovu sanaciju – kazao je Vuković.

Posavjetovao je privrednike da ne kasne sa otplatama obaveza duže od 90 dana, jer ih u suprotnom banke svrstavaju na C listu klijenata kojima se ne odobravaju krediti.

Nemanja Nikolić, predsjednik Odbora direktora UTIP Crna Gora govorio je o problemima sa kojima se srijeće privreda u poslovanju sa bankama.  Naglasio je da od MSP sektora žive banke i država. Mala i srednja preduzeća ne mogu bez podrške banaka i države, ali i ne mogu biti konkurentna sa visokim troškovima finansiranja. Zato je, smatra, neophodan partnerski odnos države, banaka i MSP.

Nikolić naglašava da preduzeća treba da sagledaju realnu potrebu za kapitalom i da na sastanak sa bankarima dolaze spremni sa jasnom vizijom, koju dokumentuju biznis planom. Preduzeće treba uvijek da se oslanja na bar dvije banke i da njegovi predstavnici otvoreno razgovaraju sa donosiocima odluka.

U daljem izlaganju on se dotakao tema formiranja razvojne banke u Crnoj Gori, unapređivanja regulacije bankarskog tržišta i bolje kontrole, te države kao investitora u bankarskom sektoru.

Izlaganja uvodničara podstakla su konstruktivne diskusije privrednika o ovoj temi.

Check Also

Ziraat bank Montenegro AD zapošljava: Rukovodilac za upravljanje sredstvima i odnosima sa finansijskim institucijama

Ziraat bank Montenegro AD raspisuje oglas za poziciju: Rukovodilac (M/Ž) za  upravljanje sredstvima i odnosima …

Leave a Reply

Your email address will not be published.