Problemi u primjeni Zakona o “švjcarcima”

Problemi u primjeni Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure postoje, ocijenjeno je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, čiji će članovi u narednom periodu odlučiti o mogućnostima izmjene zakonske regulative.

Nezavisni poslanik, Damir Šehović, rekao je da se zna da je problem u primjeni Zakona ogroman i da se on polovično poštuje, odnosno da je od 762 ugovora o kreditu, 129 sporno.

“Tu bi se reklo da se Zakon uglavnom poštuje, ali ako tome dodamo da je ukupna vrijednost spornih potraživanja 66 miliona eura, a da je ukupna vrijednost svih 762 ugovora 129 miliona eura, dolazimo da je pola od toga sporno”, precizirao je Šehović.

On je na sjednici Odbora za ekonomiju rekao da postoji dobra volja da se riješi taj problem.

“Meni se čini da je Zakon sam po sebi dovoljno jasan i da na cjelovit način tretira sve klijente koji su podigli kredite kod HAAB, pa na osnovu toga i kredite koji su kod Heta Asset Resolutiona”, smatra Šehović.

Banka se, kako je ocijenio, igra sa svojim kredibilitetom, jer je u obračunima koje je nudila klijentima konstatovana greška na štetu klijenta, što je čudno, jer je riječ o stvarima koje su lako provjerljive.

“Da li da Skupština insistira na dosljednom tumačenju Zakona i ostavi klijentima mogućnost da pred nadležnim sudom ostvaruju svoja prava što će trajati, a sa druge strane klijenti oštećeni budući da će jedan nemali dio morati da ustupe za advokatske usluge ili da budemo proaktivni i uđemo u proceduru izmjene Zakona tako da ove stvari nesporne dodatno preciziramo i dovedemo sebe u situaciju da do kraja godine imamo izmijenjen Zakon, što bih predložio da se radi u punoj konsultaciji sa CBCG”, pitao je Šehović.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP) i predsjednik Odbora, Aleksandar Damjanović rekao je da je spreman da da ličnu podršku, ali da je jasno da je odgovornost za izglasavanje na Demokratskoj partiji socijalista (DPS), jer bez njihovih 30 poslanika nema većine.

“Za Zakon je neophodna većina od 41 glas i u ovom trenutku u radu parlamenta učestvuje 65 poslanika”, dodao je Damjanović.

On smatra da će se dosta tih stvari rješavati kroz sudske sporove, što će uticati na dalje iscrpljivanje klijenata, pri čemu će jedan dio i dalje biti oštećen.

“U eventualnom dogovoru treba da se procijeni da li treba nešto mijenjati u propisima ili insistirati na dosljednoj primjeni Zakona. Takođe ćemo sačekati da dobijemo rezultate postkontrole nadzora nad HAAB-om”, rekao je Damjanović.

Direktor Sektora za kontrolu u Centralnoj banci (CBCG), Darko Bulatović, kazao je, obrazlažući Izvještaj CBCG o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure, da je postupak kontrole nad HAAB još u toku.

“Ključni problem koji se otvorio, a koji nije bilo moguće rješavati u skladu sa odredbama Zakona, odnosi se na problem nadzora i donošenje mjera nad kategorijom kredita koji se nalaze kod posebnog preduzeća koje nema upravljačku i svojinsku vezu sa HAAB, a to je Heta Aset Resolution, koje je osnovano u Austriji u toku postupka sanacije HAAB-a”, objasnio je Bulatović.

Problem je, kako je dodao, nastao i sa postupanjem sa određenom kategorijom kredita koja kod HAAB više nije u portfoliju, a to su oni koji su naplaćeni bilo kojim vidom naplate.

“U nadzoru i kontroli banke preduzeli smo određene mjere, pri čemu nam je banka 1. decembra uputila izjašnjenje na izvještaj, kao i da je pristupila korekcijama u skladu sa našim nalazima”, rekao je Bulatović.

Damjanović je pitao da li je od 1. decembra do 7. decembra banka dala prigovore i kakva je procedura ako oni postoje.

Bulatović je odgovorio da je HAAB dostavila stavove banke CBCG, pri čemu postoje tri tačke u kojima je intervenisala.

“U 54 slučaja utvrdila je grešku u izračunu interkalarne kamate i drugih troškova koji se uključuju u efektivnu stopu, kao i da je stupila korekciji tih izvještaja. Takođe je banka redefinisala obrasce ponuda sa ključnim informacijama i uključila pravo klijenta na prevremenu otplatu kredita”, precizirao je Bulatović.

 

 

 

CdM

Check Also

Učiti od Alibabe: Kreiranje vrijednosti u digitalnoj ekonomiji

Nove ideje pretvorene u vrijedne inovacije oduvjek su bile način kako unaprijediti poslovanje i odbraniti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *