Deloitte: Zašto mladi talenti vide osiguranje kao nepopularan izbor karijere?

Osiguranje je nepopularan izbor karijere među studentima, a prema globalnom istraživanju koje je proveo Deloitte, osiguranje se po tom kriterijumu nalazi na 18. mjestu od izdvojenih 30 sektora.

Privlačenje mladih i kvalitetnih ljudi postaje važno područje za osiguravajuća društva.

No, osim što se osiguranje među mladima ne čini popularno, izgleda da osiguravači ne privlače inovativne osobe, koje su im u sve većoj mjeri potrebne. Istraživanje je pokazalo da su studenti, koji žele raditi u osiguranju, većinom manje skloni inoviranju u odnosu na ostale ispitanike. Studenti koji su zainteresovani za rad u osiguranju čine se konzervativnijim te imaju želju raditi za financijski snažnog, sigurnog i prestižnog poslodavca.

Kao prvi korak širenja baze talentovanih zaposlenih, Deloitte sugeriše veće usmjeravanje prema ženama koje čine svega 11,2 posto osoba sklonih osiguranju, a ujedno su i manje zastupljene u upravnim odborima, pa tako među 20 najvećih evropskih osiguravača čine svega četvrtinu svih članova uprava.

Studenti osiguravajuća društva smatraju slabijom platformom za karijeru i to posebno iz razloga što osiguravajuća društva vide kao poslodavce koji će manje vjerovatno ponuditi „profesionalnu trening i razvoj“ i „dobru referencu za buduću karijeru“.

Mada to nije tačna percepcija, potrebno je raditi na boljoj komunikaciji, budući da osiguravači nude široke mogućnosti edukacije, posebno u aktuarskoj nauci, modeliranju podataka, što je atraktivno područje u današnjem poslovanju.

Ujedno, osiguravači su percipirani kao lokalno fokusirani, pa tako su ispitanici smatrali da je u osiguranju 19,4 posto manja vjerovatnoća „prilika za međunarodno putovanje ili relokaciju“.

Rad u kreativnim sredinama je bitan studentima, a osiguravajuća društva nisu percipirana kao naročito inovativna radna okolina, mada ne treba zanemariti da neki od najvećih igrača na tržištu osiguranja dosta rade na tom polju, a Deloitte ističe Axu, Allianz, Avivu i njihove tzv. digitalne laboratorije u kojem se zaposleni podstiču na veću saradnju s IT stručnjacima. Generalno, Deloitte sugeriše kreiranje inovativnije radne sredine i ureda u osiguravajućim društvima.

Pozitivna percepcija osiguravajućih društava među studentima je jednostavniji balans između posla i privatnog života te stabilnost posla, stoji u izvještaju.

Detalje istraživanja možete preuzeti ovdje.

Check Also

Indijska ekonomija će do 2030. godine vrijedjeti 10 biliona dolara

Indijska ekonomija konstantno bilježi brz rast, toliko brz da bi u naredne dvije-tri godine mogla …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *