Banke izmjestile 750 miliona eura loših kredita

Banke koje posluju u Crnoj Gori od 2006. godine do danas su u faktoring kompanije izmjestile više od 750 miliona eura kredita koje klijenti nijesu vraćali, saopštenoje Pobjedi iz Centralne banke uz objašnjenje da je u pripremi zakon koji će regulisati faktoring.– Centralna banka raspolaže podacima o svim transakcijama koje su uključivale prodaju aktive banaka trećim ili povezanim licima u periodu od 2006. godine do danas. Na osnovu tih podataka, banke su do sada izvršile transfere aktive u ukupnom iznosu od nešto preko 750 miliona eura – naveli su iz Centralne banke.

CBCG, kazali su, ne raspolaže podacima o procijenjenoj vrijednosti kolaterala koji su ovim putem izmješteni iz portfolija banaka.

Na pitanje Pobjede da li je CBCG odlučila da faktoring kompanije stavi pod svoju ingerenciju, iz CBCG su kazali da je u toku projekat uvođenja pravnog okvira za faktoring u Crnoj Gori.

– U okviru kojeg je planirano da Evropska banka za obnovu i razvoj sačini nacrt zakona o faktoringu, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore i Unije poslodavaca. Ovim zakonom planirano je da se urede sva pitanja vezana za faktoring u Crnoj Gori, pa i pitanje nadzornog organa – objasnili su u Centralnoj banci.

Dok u CBCG nemaju procijenjenu vrijednost kolaterala koji su izmješteni iz portfolija banaka, početkom ove godine iz CBCG je Pobjedi saopšteno da je vrijednost stanova, zgrada, poslovnih prostora, jahti, livada, novca koji su založeni za regularne kredite 5,1 milijardu eura. Oni su tada saopštili da je to podatak s kraja novembra 2014. godine kada su krediti iznosili 2,42 milijarde eura.

Iz Centralne banke ni tada nijesu imali podatak koliko je oduzete imovine na ime kredita koji se ne vraćaju.

Pobjeda

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.