Poslovanje NLB Grupe u prvih devet mjeseci 2015. stabilno i pozitivno

Uprkos vrlo zahtjevnom makroekonomskom okruženju NLB Grupa je u tri kvartala ove godine očuvala unosnost (profitabilnost) poslovanja i ostvarila 77,7 miliona eura dobiti nakon poreza.

Bez uzimanja (prošlogodišnjih i ovogodišnjih) jednokratnih efekata poslovanja se tekući rezultat prije otpisivanja i rezervacija u prvih devet mjeseci ove godine u poređenju sa istim periodom prošle godine poboljšao 14 odsto i u poređenju sa istim periodom prošle godine veći je 19,1 milion eura. U prvih devet mjeseci 2015. godine su dobit postigle sve strateške članice NLB Grupe, navodi se u saopštenju.

Pregled poslovanja:

Najviše su poboljšanju  doprinijeli viši neto kamatni prihodi u iznosu od 7,7 miliona eura, a za isti iznos, tj. 7,7 miliona eura, smanjili su se troškovi poslovanja. U NLB ostaje i dalje jedna od osnovnih smjernica optimizacija procesa i troškova.

Od februara 2015. godine primjećujemo trend postepenog pada kamatne stope. Ovo znači jake pritiske na prihodovnoj strani poslovanja, koji će se produžiti i u poslednjem kvartalu ove godine i u 2016. godini. Daljnje smanjivanje kamatne stope i kao posledica prihoda od kamata očekujemo na svim tržištima NLB Grupe, a prije svega u Sloveniji. Nekamatni prihodi su u najvećoj mjeri stabilni.

Ključne tržišne aktivnosti, koje su uticale na poboljšanje poslovanja NLB Grupe

Na poboljšano poslovanje NLB Grupe u prvih devet mjeseci uticale su prodajne aktivnosti, koje se najizraženije javljaju kod kredita strankama na strateškim segmentima. Tržišno učešće kredita privredi je u 2015. godini poraslo za 1,0 procentni poen, a ponovo bilježimo rast kredita stanovništvu za 2 procenta.

Kod prestrukturiranja slovenačke privrede ima NLB ključnu i odgovornu ulogu. Kao savjetnik ostajemo aktivni kod brojnih projekata prestrukturiranja slovenačkih društava i na taj način dokazujemo visoki stepen stručnosti i odgovornosti. U ovoj smo godini, nakon brojnih završenih projekata prestrukturiranja najvećih slovenačkih preduzeća, ojačali djelovanje na području prestrukturiranja srednje velikih preduzeća. Aktivnosti, koje sprovodimo u poslednjim godinama na području prestrukturiranja, već pokazuju rezultate, jer smo u prvoj polovini 2015. godine zabilježili prve prelaske preduzeća sa područja prestrukturiranja nazad u poslovni dio, što je u skladu sa smjernicama EBA, po kojima potraživanja odnosno komitenti zadrže status loših kredita još najmanje jednu godinu nakon početka redovne otplate svojih obaveza iz prestrukturiranih potraživanja.

Uspješno smo organizovali pet izdavanja dužničkih hartija od vrijednosti slovenačkih društava u iznosu od više od 200 miliona eura (komercijalne zapise za Mercator d.d. i SIJ d.d. i obveznice za SDH d.d., KD Group d.d. i SIJ d.d.). istovremeno smo ko agent u saradnji sa drugim bankama, sa slovenačkim društvima sklopili sindicirane kredite u visini od preko 150 miliona eura.

Renovacija klasičnih poslovnica i otvaranje Centra inovativnog preduzetništva

Nakon dugog niza godina smo u banci počeli sa renovacijom klasičnih poslovnica. Renovirani otvoreni koncept pojednostavlja i omogućava intenzivniju i udobniju komunikaciju sa strankama. U aprilu smo otvorili prvu renoviranu poslovnicu Grič u Krškom, slijedila je poslovnica Logatec, dok je u jedanaest poslovnica izvršena renovacija blagajničkih mjesta, koja su sada otvorena i opremljena sa automatskim blagajnama. Za nekoliko godina planira banka osvježenje cjelokupne prodajne mreže.

U oktobru je i službeno otvorio svoja vrata NLB Centar inovativnog preduzetništva. Preduzetnicima i onima, koji će to postati, na jednom mjestu nudi sklapanje bankarskih poslova, događaje i obrazovanje sa područja preduzetništva i finansija. Ovo je prostor povezivanja i spajanja banke sa ostalim učesnicima, podržavaocima ovog segmenta privrede. Od maja 2015. godine, kada je Centar inovativnog preduzetništva neslužbeno otvorio svoja vrata, u njemu se izređalo više od 100 događaja.

U banci smo ponovo aktivirali intenzivni ciklus razvoja usluga i prodajnih puteva.

U tržišnim pristupima pratimo trendove i poslednjih godina usmjeravamo se prije svega na digitalne odn. web sajt i mobilne kanale, društvene mreže. Tamo smo, gdje su naše stranke, prije svega u želji i težnji približavanja bankarskih usluga i poboljšanja korisničkog iskustva. Tako pored postojećih klasičnih poslovnica razvijamo uvjek nove mogućnosti poslovanja na daljinu. Kao prvi smo na tržištu uveli  bezdodirne (~bezkontaktne) Maestro kartice. Početkom oktobra počeli smo sa prodajom pretplatničke kartice MasterCard, koje posebnost je naljepnica, koja omogućava strankama još jednostavnije bezkontaktno plaćanje. Pored toga smo lansirali mobilnu aplikaciju Klikin, sa kojom stanovništvu nudimo napredniji pristup do osnovnih bankarskih usluga. U oktobru smo Klikin nadogradili sa funkcijom ”in-plaćanje”, sa kojom mogu stranke doznačiti (~uplatiti) novac preko mobilnog broja, koji imaju sačuvan u imeniku pametnog telefona. Razvoj usluga za stranke u namjeni olakšanja svakodnevnog posla i poslovanja, prije svega preko digitalnih načina, predstavljaće i ubuduće najviši prioritet.

Nastavljamo sa aktivnim pristupom upravljanju sa lošim kreditima i smanjivanju portfolija nestrateških investicija

Rezultati prošlih i trenutnih aktivnosti na području prestrukturiranja loših plasmana, aktivnog upravljanja sa založenim nepokretnostima i sve veće centralizacije postupaka naplate loših plasmana odražavaju se u manjem obimu loših kredita. Isti su se u prvih devet mjeseci 2015. godine smanjili za 343 miliona eura, a u međuvremenu je banka počela i sa aktivnostima trgovanja određenih cjelokupnih portfolija loših kredita. Aktivno smanjujemo i portfolijo nestrateških plasmana, jer ga je NLB Grupa u prvih devet mjeseci 2015. godine uspjela smanjiti za 9,3 %, na 828 miliona eura.

NLB je danas sposobna stvarati pozitivni rezultat stabilno i održivo. Ključni pokazatelji, kao što su npr. troškovna efikasnost i odnosi između kamatnih i nekamatnih prihoda, na solidnim su nivoima. Na taj način se aktivno sa poboljšanjem i stabilnošću poslovanja banka na najbolji način priprema za privatizaciju, koja je , kao što je poznato, jedna od obaveza, data Evropskoj komisiji od strane vlasnika, Republike Slovenije.

Check Also

Đukanović predložio Žugića za guvernera Centralne banke

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je predlog predsjednici Skupštine Crne Gore Danijeli Đurović da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.