Novi zakon o radu donosi pravila EU

Osnovni razlog za izradu novog Zakona o radu jeste usklađivanje radnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije predviđenih Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje i konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada koje je Crna Gora ratifikovala”, navedeno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja na pitanje “Vijesti” da li će radnici nakon usklađivanja sa normama iz EU dobiti neka veća prava iz oblasti rada nego što ih sada imaju.“Izrada Zakona o radu je predmet pregovaranja socijalnih partnera koji će kroz radnu grupu u socijalnom dijalogu izraditi tekst Zakona o radu čiji sadržaj ne možemo unaprijed odrediti zbog kompleksnosti materije koja je predmet ovog zakona” saopšteno je iz Ministarstva.

Kako je navedeno u toku je izrada nacrta novog zakona o radu. Za taj posao formirana je radna grupa koju čine predstavnici svih socijalnih partnera, odnosno ministarstava rada i socijalnog staranja i finansija, kao predstavnici Vlade, i reprezentativnih sindikata, Unije poslodavaca i NVO sektora.

“Kao što je Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje i Programom pristupanja Crne Gore EU planirano je donošenje novog Zakona o radu do kraja 2017.”, navedeno je iz Ministarstva.

“Vijesti” su pitale da li primjena standarda EU mogu da riješe sadašnje probleme zaposlenih, kao što su rad na crno i bez ikakvog ugovora, rad na osnovu ugovora o dijelu bez plaćanja zdravstvenog i penzionog osiguranja, izbjegavanje poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno time što ga angažuje preko agencija za posredovanje…

“Nadzor nad primjenom Zakona o radu vrši Uprava za inspekcijske poslove preko Inspekcije rada koja je samostalni organi koja je ovlašćena za vršenje kontrole u slučajevima nepoštovanja Zakona, uključujući i obaveze poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme”, odgovoreno je iz Ministarstva.

Kao uslov za otvaranje ovog poglavlja, Evropska komisija je postavila početno mjerilo koje podrazumijeva izradu Akcionog plana za postepeno usklađivanje zakonodavstva i izgradnju neophodnih kapaciteta za implementaciju i sprovođenje evropske pravne tekovine (AP19).

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja uradilo je Akcioni plan za poglavlje 19, koji je 6. februara 2015. Evropska komisija prihvatila, a nakon toga Akcioni plan 19 je usvojen na Vladi 26. marta 2015. Prvi nacrt Pregovaračke pozicije Crne Gore za poglavlje 19 je dostavljen Evropskoj komisiji 20. februara 2015, a nakon komentara koje smo dobili od Evropske komisije 1. juna 2015, novi nacrt Pregovaračke pozicije 19 predstavljen je radnoj grupi za 19. poglavlje 1. jula 2015. godine”, saopšteno je iz Ministarstva.

Oni očekuju da će do kraja 2015. biti završeno usvajanje Pregovaračke pozicije i donošenje Izvještaja o ispunjavanju otvarajućeg mjerila od Evropske komisije, a zatim i otvaranje pregovora za ova važno poglavlje.

Izmjenu zakona o radu prije godinu su tražila udruženja poslodavaca kako bi olakšali proceduru davanja otkaza radniku.

Izvor: Vijesti

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *