Elektroprivreda još ne može da podijeli 35 miliona akcionarima

Elektroprivreda još ne može akcionarima da podijeli 35 miliona eura jer Komisija za hartije od vrijednosti nije prihvatila zahtjev EPCG za smanjenje kapitala, ocijenivši ga nepotpunim.Skupština akcionara EPCG je još u junu usvojila odluke o pokriću akumuliranih gubitaka i smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka i isplate akcionarima, što im omogućava da tako stvoreni višak novca od 35 miliona eura podijele akcionarima.

Nakon toga EPCG je poslala Komisiji za hartije od vrijednosti zahtjev za evidentiranje smanjenja kapitala u registru emitenata, što je preduslov za podijelu novca.

Iz Komisije je “Vijestima” saopšteno da su još na sjednici u septembru razmatrali zahtjev i da su ga odbacili kao nepotpun.

Iz EPCG su “Vijestima” kazali da su oni ovu odluku Komisije dobili tek prije tri dana i da će u narednom periodu analizirati i odlučiti o daljim aktivnostima.

Period kada je EPCG preuzela rješenje poklapa se sa danom interesovanja “Vijesti” kod Komisije.

Od tog iznosa Vlada bi prema broju akcija dobila 19,9 miliona, italijanska kompanija A2A 14,6 miliona, a preostalih oko dvije i po hiljade malih akcionara oko pola miliona eura.

Iz EPCG je najavljeno da će kada bude završena procedura i omogućena isplata novca o tome obavijestiti javnost. Akcionari će po akciji dobiti 26,6 centi.

Iako je predstavnik države na Skupštini akcionara EPCG glasao za odluke o smanjenju kapitala i pokriću gubitaka, Vlada je bila protiv dijeljenja novca akcionarima. Izvršna vlast je smatrala da je potrebnije taj novae usmjeriti za projekte poput gradnje drugog bloka Termoelektrane Pljevlja. A2A je insistirala da dobije novac, između ostalog i da bi svojim akcionarima opravdala investiciju u Crnoj Gori jer je odlukama o brisanju gubitaka EPCG postala profitabilna kompanija koja sada redovno može dijeliti dividendu.

Vlada i A2A su se tek prije mjesec djelimično dogovorili o ostanku Italijana u EPCG, a dogovor o zajedničkoj saradnji u narednih pet godina trebalo bi da bude potpisan krajem godine. Načelno je dogovoreno i da EPCG i Vlada preko nove firme grade drugi blok TE Pljevlja.

Kako je “Vijestima” ranije saopšteno iz Ministarstva finansija i da do kraja godine EPCG i Komisija završe proceduru koja bi omogućila podjelu 35 miliona eura, Vlada ove godine ne bi mogla da koristi svojih 19,9 miliona jer taj prihod nije planiran Zakonom o budžetu za 2015.

“Ističemo da je, shodno članu 9 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, zabranjena isplata izdataka sa konsolidovanog računa trezora, ako nijesu odobreni Zakonom o budžetu države za fiskalnu godinu”, naveli su iz Ministarstva.

Skupština akcionara EPCG je odlukom o smanjenju osnovnog kapitala kompanije pokrila akumulirani gubitak iz ranijih godina od 235,5 miliona eura.

Država u ovoj energetskoj kompaniji ima 57 odsto akcija, italijanski partner A2A 41,7 odsto, a svi ostali oko 1,2 odsto.

Izvor: Vijesti

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.