Ljudski resursi u Internet poslovanju

Autor: Predrag Lešić, CEO @doMEn Registry, izvor: Zaposli.me

  1. Koji su to poslovni procesi koji su doveli do pokretanje doMEn Registry kompanije?

 Kompanija doMEn doo je formirana od strane američke kompanije GoDaddy, irske Afilias i crnogorske ME-net. Ovaj konzorcijum je ponudio najpovoljnije uslove valorizacije .ME domena na javnom pozivu koje je bio raspisan od strane Vlade Crne Gore 2007. godine.

  1. Kakva je tražnja za uslugama Vaše kompanije i kako uspjevate da ispratite globalnu tražnju u segment Vaših usluga?

Kompanija doMEn se bori prvenstveno na engleskim govornim tržištima, ali i u zemljama Evrope i Azije. Obzirom da je poslovni model kompanije isključivo B2B, krajnjem korisniku u prvim godinama rada smo se uglavnom obraćali kroz mrežu partnera kojih danas ima preko 200. Međutim, pojavom velikog broja novih domen ekstenzija kao što su .web, .guru, .link ili .xyz, ovaj način komunikacije sa krajnjim korisnikom je postao gotovo nemoguć. Stoga se naša marketing strategija zadnjih godina bazira na direktnom obraćanju krajnjem korisniku uz povezivanje sa našim partenrima.

  1. Kakva je struktura ljudi u Vašoj kompaniji i koliko je učestala fluktuacija kadrova (otpuštanja i zapošljavanja)

Struktura zaposlenih je “šarena”, odnosno takva da se efikasno odgovori ciljevima kompanijskih procesa, a to su finansije, prodaja i internet marketing. Fluktuacija zaposlenih je na nivou 10-20% godišnje. Recimo da u prosjeku jedna do dvije osobe godišnje napuste kompaniju. Uglavnom iz razloga neuklapanja u tim. Mi jako njegujemo timsku kulturu i timski rad. Jako često imamo timska okupljanja i jako često provjeravamo svaku kariku tima. To nikako ne znači da zaposleni koji su napustili kompanije nisu dorasli poslu koji su radili. Naprotiv, svako od njih je ispunjavao zadatke na najbolji mogući način, ali smo imali probema u funkcionisanju kao jedan tim. A to nam je pravilo problem da postignemo maksimum kom težimo u svakom trenutku.

predrag lesic

  1. Koji su to kadrovi, strukturalno, najviše zastupjeni u Vašoj kompaniji i kakve su buduće tendencije u vidu zapošljavanja kod Vas?

Kombinovano, u kompanijama doMEn i ME-net, potrebni su kadrovi sa sljedećim vještinama:

  • programeri i veb dizajneri
  • ekonomisti sa znanjem finansijskih tokova novca i finansijskih procesa
  • poznavaoci društvenih mreža
  • i danas sve potrebniji kopivrajteri, odnosno kadrovi sa vještinama pisanja blog postova na zadatu temu na našem i engleskom jeziku. Trend zapošljavanja je da se tim svake godine povećava, tj. godišnje u prosjeku više ljudi dođe nego šta ode.

 5. Polna struktura zapošljenih i njihovi KPI – da li se poslovanje oslanja na mlađe (do 30 godina starosti) ili starije radnike u kompaniji?

U naše dvije kompanije više radi žena nego muškaraca i ne pravimo nikakve razike po pitanju ispunjenja ciljeva. Obzirom da se radi o kompaniji koja prati razvoj tehnoloških trendova, većina zaposlenih je do 30 godina. Samo je menadžment iznad 30 godina, uglavnom iz razloga iskustva koje posjeduju.

  1. Koliko su učestale i kako se obavljaju obuke HR strukture doMEn Registry-ju?

Formalne obuke nemamo, sve je prepušteno zaposlenima, i svako od nas se sam edujkuje. Znanje koje je nama potrebno ne postoji u regionu na fakultetima, sem u segment osnova, kako programiranja, tako finansija i marketinga. Stoga znanje stičemo kroz rad na projektima, čitanjem internet trenova i pohađanjem online kurseva bilo da je to Coursera ili specjalizovani kursevi kao što su Google. Svu literature pronalazimo na internet, jedan od izvora su Yoast i Moz.

 7. Kakva će, po Vašem mišljenju, biti buduća tražnja za kadrovima kod Vas i koja će to biti kompetencije koje će se tražiti od budućih zapošljenih?

Kao što sam već napisao programeri i stručnjaci iz internet marketinga. Znanje koje morate da posjedujete teško možete da steknete na fakultetu jer se na žalost školski sistem presporo mjenja u odnosu na tržišne zahtjeve, ali zato praćenjem kompanijskog bloga možete lako zaključiti šta mi to sve radimo i uvijek možete da dođete da se interesujete i da nas pitate šta da čitate i u kom smjeru da se razvijate za vrijeme studija.

Check Also

EU donosi zakon koji će popraviti položaj gig radnika

Radnici na online platformama trebalo bi da uživaju ista prava kao i zaposleni u sigurnijim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *