Opština Berane: Prvi put manji dug

Prvi put u posljednjih nekoliko godina Opština Berane je zabilježila pad neizmirenih obaveza na kraju kvartala.  Stanje neizmirenih obaveza Opštine Berane na kraju trećeg kvartala  je 10.972.291,28 eura što je za 4.292,06 eura manje nego na kraju drugog kvartala 2015.

Neizmirene obaveze Opštine Berane, čiji najveći dio čine obaveze za bruto zarade i doprinose su do trećeg kvartala 2015. bile u stalnom porastu prethodnih nekoliko godina i taj trend je konačno zaustavljen.  Kako su kazali nadležni, nova administracija opštine se, od stupanja na dužnost 28. maja 2014, suočila sa nagomilanim obavezama koje su konstantno rasle zbog ranije odluke da se ne uplaćuju porezi i doprinosi zarade zaposlenih i organima lokalne uprave na teret poslodavca.

– Ministarstvu finansija, koje kvartalno objavljuje podatke o stanju lokalnih javnih prihoda, nisu dostavljani ispravni podaci, pa su neizmirene obaveze između prva dva kvartala 2014. doživjele rast od  1.439.281,68eura. Tada smo otkrili i  Ministarstvu finansija prijavili prikrivane obaveze poput onih za zakup prostora za Višu medicinsku školu (koja nije plaćana od osnivanja, 2005.), računi za električnu energiju (za koje je opština tužena zbog neplaćanja),   zgradu penzionera,  Studiju izvodljivosti projekta gradskog sistema centralnog grijanja  i  obaveze za nasipanje puteva u predizbornom periodu. S obzirom na velike, neprovjerene iznose, ove poslednje su takođe predmet sudskih procesa – kazali su iz opštine.

Prema njihovim riječima, za poslednjih 18 mjeseci rada stare administracije (31.12.2012- 30.6.2014.) dug je porastao sa 6.280.000,00 eura na  9.187.006,16 eura što iznosi  2.907.006,16 eura ili 46,2%  sa tendencijom rasta.  Povećanje duga u prvih 18 mjeseci našeg rada je 1.785.285,12 eura ili 19,4%  ali je trend rast konačno zaustavljen i u sledećim kvartalima iznos neizmirenih obaveza  će nastaviti da se umanjuje.

– Potpisivanjem ugovora o reprogramu poreskog duga sa Ministarstvom finansija, obavezali smo se da na zarade uplaćujemo pune poreze i doprinose. Opština Berane je uplatila bruto plate za prva tri mjeseca 2015, što je takođe prvi put posle nekoliko godina. Lokalne javne finansije su kompleksna materija, koja ne može da se riješi preko noći i stabilizaciji budžeta smo prišli ozbiljno i sistematski.  Godine rasta neizmirenih obaveza su iza nas i polako se okrećemo ka novima izazovima, u prvom redu ka povećanju  prihoda i oživljavanju lokalne ekonomije – rečeno je iz opštine.

Check Also

EBRD želi da postane većinski zelena banka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) planira u idućih pet godina da usmjeri više …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *