Hotel Plaža

Vektra Boka poslovala s dobitkom

Hotelsko turističko preduzeće Vektra Boka završilo je treći kvartal ove godine sa dobitkom od 235,92 hiljade eura, dok je u istom periodu prošle godine ostvaren gubitak od 1,13 miliona eura.

Poslovni prihodi kompanije su, prema izvještaju o poslovanju objavljenom na sajtu Montenegroberze, u periodu od januara do kraja septembra pali 52 odsto na 722,72 hiljada eura.

Poslovni rashodi pali su 81,5 odsto na 486,8 hiljada eura, od čega se na troškove zarada, njihovih naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 128,3 hiljade eura.

Ukupna aktiva kompanije na kraju septembra iznosila je 54,79 miliona eura, 0,8 odsto manje nego u uporednom periodu.

Akumulirani gubitak kompanije iznosi 35,59 miliona eura. Odložene poreske obaveze iznose 473,2 hiljade eura.

Neraspoređena dobit iznosi 235,92 hiljade eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su 1,54 miliona eura, a kratkoročna 13,88 miliona eura.

Vlasnik 59,45 odsto akcija Vektra Boke je Vektra Montenegro, dok 33,34 odsto posjeduje Vektra Investments.

Privredni sud uveo je stečaj u kompaniju Vektra Boka 13. juna, vlasništvo biznismena Dragana Brkovića, zbog duga od oko četiri miliona EUR koji ta firma ima prema Crnogorskoj komercijalnoj banci CKB.

Plan reorganizacije predat je Privrednom sudu.

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.