Milionski dugovi EPCG, CGES i Vlade

Državne kompanije Elektroprivreda, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Vlada imaju višemilionska nejasna međusobna potraživanja koja je trebalo da bude rješena sporazumom iz marta ove godine, ali su postala predmet sudskih postupaka koja mogu otežati poslovanje ovih kompanija i postati teret za državni budžet.Na ovo je upozorio revizor prošlogodišnjeg izvještaja o poslavanju CGES-a koji je objavljen na sajtu Montenegro berze, pišu današnje Vijesti.

Kako je navedeno CGES od EPCG potražuje za korišćenje prenosne mreže od 1. januara do 14. juna 2013. godine 8.883.918 eura. Revizor je naveo i da CGES nije evidentirao da duguje EPCG za angažovanje sistemske rezerve od 1. januara do 1. oktobra 2013. godine 8.133.148 eura jer “ne postoji zakonska ili ugovorna osnova za ove obaveze” već da je Vlada prihvatila obavezu da ovaj iznos uplati EPCG.

Navedeno je da je CGES fakturisao Elektroprivredi za angažovanje prenosnog kapaciteta tokom 2014. godine račun od 8.161.412 eura, ali i da je EPCG odbio da potpiše ugovor o korišćenju prenosne mreže za potrebe proizvođača električne energije i da plati ove račune. Revizor je naveo i da je u martu ove godine Regulatorna agencija za energetiku obavijestila CGES da će, iako smatraju da je ova odluka u skladu sa Zakonom o energetici, u slučaju da Ustavni sud utvrdi nezakonitost odredbi oni kao agencija “kroz mehanizam korekcija” nadoknaditi ovaj iznos CGES-u.

Odbori direktora CGES-a i EPCG su se u toku februara i marta dogovorili i na svojim sjednicama usvojili predlog o sporazuma o regulisanju ovih obaveza kojeg su dostavili Ministarstvu ekonomije na potpisivanje 27. marta ove godine. Revizor navodi da je izvještaj završio 31. marta i da ne zna da li je ovaj sporazum potpisan.

Prema tom sporazumu Vlada bi preuzela obavezu da u periodu ne dužem od tri godine “obezbijedi sredstva potrebna za pokrivanje potraživanja EPCG od CGES od 8.133.148,31 eura. Predviđali su i da EPCG po osnovu korišćenja prenosne mreže CGES-u u roku od 30 dana uplati 3.266.426,98 eura, a da nakon toga isti iznos CGES uplati EPCG. Elektroprivreda bi preostali iznos 5.617.491,75 eura (koji predstavlja razliku do iznosa od 8.883.918,73 po osnovu korišćenja prenosne mreže) u roku od 30 dana od dana kada CGES uplati prethodni iznos.

Iz Ministarstva su odgovorili “Vijestima” da sporazum nije potpisan jer nisu definisane obaveze po tom osnovu.

“O samoj strukturi obaveza, precizne podatke imaju energetski subjekti. Međusobne obaveze energetski subjekti mogu da rješavaju u skladu sa legislativnim okvirom i regulativom u ovoj oblasti, ili pred nadležnim državnim organima”, navedeno je iz Ministarstva ekonomije.

Na pitanje da pojasne ove dugove iz EPCG su odgovorili samo da ne žele da komentarišu izavještaj revizora za CGES. Iz CGES-a su takođe samo kratko odgovorili da sporazum nije potisan i da su međusobna potraživanja predmet aktuelnih sudskih postupaka.

Vijesti

Check Also

Sindikat traži ograničenje cijene goriva

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković uputio je pismo premijeru Zdravku Krivokapiću u kome …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *