Bez smanjenja kamata u 2015.

Visoke kamatne stope dugogodišnji su problem crnogorske ekonomije. Najavljivani zakon o njihovom ograničavanju nikako da ugleda svjetlost dana. Centralna banka uprkos najavama da će ga napisati do kraja prošle godine Vladi ga je uputila tek u junu ove. Iz Vlade je saopšteno da usvajanje ovog propisa nije predviđeno programom rada Vlade za tekuću godinu.

Visoke kamatne stope, dugogodišnji su problem crnogorske privrede i građana, njihovo zakonsko ograničenje ne možemo očekivati ni ove godine. Usvajanje ovog propisa kako je saopšteno Atlas TV iz MInistarstva finansija uslovljeno je dinamikom konsultacija i efektima analiza u vezi sa ovom problematikom.

Efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u avgustu je bila 9%

ŽELJKA ASANOVIĆ (CBCG): “Prosječna efektivna kamatna stopa u nivou sistema na novoodobrene kredite iznosila je 9,05%: Na kraju jula ova stopa bila je 8,82%. U avgustu prethodne godine prosječna efektivna kamatna stopa na novoodobrene kredite bila je 10,40%”

Nezavisni poslanik Mladen Bojanić kaže da su kamate ove godine urpkos padu u odnosu na prošlu i dalje visoke.

MLADEN BOJANIĆ: “I pored ovog pada zadnjih godinu dana i dalje su visoke kamatne stope i neizdržive za ogroman broj privrednih subjekata i grđana u Crnoj Gori. Radi se na tom koliko čujemo davno i negdje su ti efekti još uvijek jako slabi.”

On podsjeća da je prošle godine ovaj problem bio više puta tema u Skupštini ali da nije bilo razmijevanja VLade i CBCG.

“Ono što sam ja tada predlagao kao amadman i vjerujem da i Centralna banka svjesna toga bez mog djelovanja, da ne može se linarno ograničii kamatna stopa. Ako se ide na ograničenje, jako su različiti krediti po pitanju ročnosti namjene, visone sredstava i sve to treba uzeti u obzir i ako se ide na ograničenje a mislim da bi trebalo u nekom dijelu ograničiti, onda sve te činjenice uvažiti.”

Poznavaoci prilika kažu da je pad kamatnih stopa u odnosu na prošlu godinu neznatan, posebno ako se uzme u obzir cijena novca na međunarodnom tržištu. To znači da su uslovi zaduženja ne međunarodnom tržištu ove godine povoljniji dok su u Crnoj Gori isti kao i prošle.

ŽELJKA ASANOVIĆ: “Povoljniji uslovi kreditiranja u smislu očekivanog smanjenja kamatnih stopa bi trebalo da dovedu do povećane tražnje za kreditima. Ako bi postojala dovoljna likvidnost banaka za očekikvati je da dođe do rasta kreditne aktivnosti.”

Kreditna aktivnost banaka u osam mjeseci ove godine kako je saopšteno iz Centralne banke , bila je na nivou 587,5 miliona, što je za skoro 13% više u odnosu na isti period prošle godine.

Krediti pravnim licima predstavljali su gotovo 65% ukupno odobrenih. Od ukupnih kredita i potraživanja 15,5% je bilo nenaplativo što je 2,5% manje u odnosu na avgust prošle godine.

ATLAS TV

Check Also

Cijene usluga na primorju biće skuplje i do 30 odsto

Ljetnja turistička sezona je na pragu, a domaći turistički poslenici se već suočavaju sa problemima …

Leave a Reply

Your email address will not be published.