Centralna banka upozoravala na probleme tokom donošenja Zakona o konverziji

U postupku primjene Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u euro pojavili su se značajni problemi, a kao posebno sporno i aktuelno, kako su rekli u Centralnoj banci Crne Gore CBCG, otvorilo se pitanje da li su njim obuhvaćena i potraživanja po osnovu kredita koja je banka ustupila drugim licima.Centralna banka je 28. septembra donijela Rješenje o sprovođenju nadzora nad sprovođenjem Zakona u Hypo Alpe Adria banci AD Podgorica, kao jedine banke u sistemu koja je odobravala kredite indeksirane u CHF, čime su stvoreni formalno-pravno preduslovi za otpočinjanje postupka nadzora u skladu sa zakonom i taj postupak je u toku.

“Ustupanjem potraživanja drugom licu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, prestaju sva prava i obaveze ustupioca potraživanja i prelaze na lice kome je potraživanje ustupljeno. U konkretnom slučaju, po podacima kojima raspolaže Centralna banka, između privrednih društava kojima su ustupljena potraživanja i Banke ne postoji svojinska i upravljačka povezanost, već se radi o privrednim društvima koji su samostalni subjekti i čiji je status uređen sistemskim zakonima“, objasnili su u CBCG-u.

U Banci ističu da u odnosu na ova društva Centralna banka nema nikakva supervizorska ovlašćenja.

“Za te korisnike kredita postoji obaveza prema licu kojem je ustupljeno potraživanje, tako da se sve dosadašnje posljedice koje proizilaze iz eventualnog daljeg rasta švajcarskog franka pri postojećim zakonskom rješenjima, po mišljenju Centralne banke, ne mogu eliminisati, jer Zakonom o konverziji nije utvrđena bilo kakva obaveza za lica kojima su ta potraživanja ustupljena“, naglašeno je u saopštenju.

U CBCG-u napominju da su u postupku donošenja Zakona o konverziji više puta ukazivali na ovaj problem.

“U mišljenju Centralne banke koje je u postupku usvajanja Zakona o konverziji dostavljeno nadležnom skupštinskom odboru tokom jula mjeseca, sadržana je, između ostalog, sljedeća konstatacija:„Centralna banka, takođe, ponovo ukazuje na problem rješavanja statusa klijenata čije su obaveze prenesene na druga lica (faktoring kompanije), koji uopšte nijesu obuhvaćeni ovim zakonom, a kojima u potpunosti ostaje obaveza otplate kredita u skladu sa prvobitno zaključenim ugovorom, samo prema drugom povjeriocu. Za ovu kategoriju klijenata predloženim zakonskim rješenjima nije moguće obezbijediti ravnopravan status u odnosu na druge klijente, iako je cilj predloženog zakona da se zaštite svi klijenti banke koji su zaključili ugovore o kreditu indeksirane u CHF““, podsjećaju u CBCG-u.

U Banci ističu da su sve njihove aktivnosti prije formalnog početka kontrole, a koje su se ogledale u komunikaciji sa Bankom kao i drugim zainteresovanim stranama, radnje koje su imale za cilj da se, zbog izuzetno kratkih rokova za sprovođenje obaveza iz Zakona o konverziji, pokušaju stvoriti uslovi da Banka u što kraćem roku ispuni svoje zakonom utvrđene obaveze.

“Sve zahtjeve, dopise i druga akta zainteresovanih strana koja se odnose na primjenu Zakona o konverziji, a koje je primila u međuvremenu, ili ih dobije tokom postupka nadzora, Centralna banka će imati u vidu u postupku nadzora“, dodaje se u saopštenju.

Rokovi koje je utvrdila Banka za pojedine radnje u postupku, kao što su rokovi za prihvat ponuda od strane korisnika kredita, nijesu obavezujući za korisnike kredita i zbog njihovog propuštanja korisnici kredita neće izgubiti bilo koje pravo koje im po ovom zakonu pripada. „Ukoliko u postupku nadzora ocijeni da je korisnicima kredita koji su zaključili nove ugovore o kreditu, povrijeđeno bilo koje pravo iz Zakona o konverziji, Centralna banka će na odgovarajući način obavijestiti te korisnike kreditima o utvrđenim nepravilnostima i o načinu za njihovo otklanjanje“, zaključuju u CBCG-u.

Izvor: CDM

Check Also

Kako se zaštititi od krivotvorenog novca?

Kako se zaštititi od kopija i šta se događa ako slučajno platimo pogrešnim novcem? Da …

2 KOMENTARI

  1. Cim sam dobio ponudu o reprogramu kredita, istu sam i prihvatio. Ugovor jos nijesam dobio, kao ni informaciju kada ce biti. Mislim da je zakonski rok istekao 22. 10. U medjuvremenu i dalje redovno potrazuju rate koje su bile aktuelne i prije zakona o konverziji…..

  2. A zasto je vazna tvrdnja da su upozoravali- koga briga cija je sujeta veca i ko je a ko nije u pravu.

    Zadatak supervizora banaka je da tumaci zakon u korist stabilnosti i razvoja ukupnog trzista a ne da se izbjegava da se zauzme eksplicitni stav.

    Prenos potrazivanja, odnosno ustupanje potrazivanja je nastalo godinama nakon odobravanja kredita. A konverzija CHF kredita u EUR se tice originalnog datuma odobravanja. Sakrivanja iza Zakona o obligacionim odnosima je uticaj advokata koji stite banku i faktoring firme iste bankarske grupacije i to nesagledavanje nivoa stvarne konsolidacije a sliejdeci BIS 25 pravila je neuobicajeno.

    Tuzno i ocekivano…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *