Traže tehničku pomoć oko javnog duga

Crnogorska delegacija, koja se juče sastala u Peruu sa visokim zvaničnicima MMF, zatražila je tehničku pomoć za poboljšanje kapaciteta izrade analitike održivosti duga, u nadzoru platnih sistema i oblasti osiguranja, i za primjenu zahtjevnih ESA 2010 standarda, koji bi trebalo da doprinesu preciznijoj i transparentnijoj statistici javnih finansija i nacionalnih računa.Delegacija Crne Gore, na čelu sa guvernerom Milojicom Dakićem, viceguvernerom Nikolom Fabrisom i pomoćnikom ministra finansija Nikolom Vukićevićem učestvuje na godišnjem zasijedanju Svjetske banke i MMF-a u Lim. Tokom prvog radnog dana delegacija se susrela sa Min Zuom, zamjenikom izvršnog direktora MMF-a, Polom Tomsenom, direktorom MMF-a za Evropu, Menom Snelom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u, te predstavnicima Sektora za likvidnost i kapitalna tržista i Sektorom za fiskalnu politiku.

U jučerašnjem saopštenju iz Centralne banke se kaže da će primjena analitike održivosti duga omogućiti precizniju procjenu dinamike duga i procjenu njegove otpornosti na eksterne šokove na dugi rok.

– Na sastanku sa izvršnim direktorom Holandske konstituence u MMF-u Menom Snelom razmijenjena su mišljenja o aktualnoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori i zemljama Konstituence. Posebno je analiziran uticaj grčke i imigrantske krize na Crnu Goru kao i nivo i dinamika primjene planiranih investicionih projekta. Akcenat je stavljen na nedavne zaključke Programa procjene finansijskog sistema (FSAP) misije Svjetske banke i MMF-a koji bi trebalo da dovedu do daljeg jačanja otpornosti bankarskog sistema na eksterne šokove, sistemskog rješavanja nekvalietnih kredita, izdašnije implementacije makroprudencionih mjera i daljeg jačanja finansijske stabilnosti navodi se u saopštenju.

Snel je, kako se navodi, izrazio spremnost za pružanje podrške i nastavak saradnje sa Crnom Gorom i najavio posjetu Crnoj Gori u prvoj polovini naredne godine.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Pod kojim uslovima se može raditi i nakon odlaska u penziju

U Crnoj Gori od gotovo 110.000 penzionera 3.139 ide na posao i nakon odlaska u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.