Nema rebalansa kase zbog duga

Ministarstvo finansija objavilo je da je državni dug prešao zakonski limit od 60 odsto BDP-a što taj resor, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, obavezuje da uradi rebalans ovogodišnjeg budžeta i da predloži mjere za njegovu sanaciju.Iako su probijeni limiti za javni dug iz resora kojim rukovodi ministar Radoje Žugić “Vijestima” je rečeno da novog rebalansa neće biti.

“Imajući u vidu pozitivne trendove koji su karakterisali budžetske prihode Završni račun će pokazati da li je potrebna sanacija – kazali su iz Ministarstva.

U prilog tome, kako su dodali, idu podaci prema kojima je od januara do septembra ove godine naplaćeno 963,2 miliona eura prihoda što je 0,8 odsto više u odnosu na plan i 2,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Rebalans budžeta je napravljen nedavno, zbog povećanja iznosa igarancija za 107 rniliona eura, za zaduženja opština. Na sajtu Ministarstva početkom septembra objavljeno je da je ukupni državni dug na kraju jima ove godine bio 2,1 milijardu eura ili 60,3 odsto BDP -a. Svjetska banka prije dva dana navela je da će javni dug države sa garancijama do kraja ove godine dostići 77 odsto BDP -a.

“Završnim računom budžeta utvrđuje se nivo javnog duga koji služi kao osnova za eventualno donošenje mjera sanacije i konsolidacije”, rekli su iz Ministarstva. Ako, kako su dodali, fiskalni parametri pokažu da je prekoračen zakonom definisan okvir Ministarstvo finansija će pokrenuti pomenute mjere početkom 2016. godine. Ministarstvo je u Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2018. godine koje su usvojene u martu, navelo da će javni dug do kraja godine preći 60 odsto BDP -a.

“Prije nekoliko mjeseci sam izjavio da, uz emitovanje obveznica i zaduženje za autoput imamo prekoračenje zakonskih kriterijuma što je Vlada konačno priznala i da je potrebno da Vlada i Skupština hitno djeluju na sprečavanju velikih šteta koje mogu nastati po javne finansije”, rekao je “Vijestima” predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović (SNP).

Treba sačekati završni račun budžeta za 2015. godinu

Nezavisni poslanik Damir Šehović je na pitanje “Vijesti” da li očekuje rebalans budžeta i predlog mjera za sanaciju duga odgovorio da to zavisi zavisi od makroekonomskih indikatora i stanja javnih finansija iskazanim u završnom računu budžeta za ovu godinu.

On kaže da ako završni račun pokaže prekoračenje Vlada u roku od dva mjeseca treba da podnese mjere za otklanjanja nestabilnosti javnih finansija.

On objašnjava da je za javni dug važno adekvatno upravljanje javnim prihodima, rashodima i dugom kao osnovnim Instrumentima fiskalne politike.

“To je jedini način za upravljanje pritiscima tražnje i ostvarivanje brojnih razvojnih i stabitizacionlh ciljeva ekonomske politike. Suština nije u visini javnog duga, već uzrocima njegovog nastanka i u koje svrhe će država trošiti novac”, kazao je Šehović. On smatra da ključni cilj u srednjoročnom periodu mora biti stabilizacija i konsolidacija, čemu će pomoći pozitivni trendovi vezani, Između ostalog, za naplatu prihoda.

Izvor: Vijesti

Check Also

CKB zapošljava: Viši analitičar informacione bezbjednosti

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica Raspisuje oglas za radno mjesto: Viši analitičar/ka informacione bezbjednosti u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.