Skupština ne koči Vladine projekte

Analiza, odnosno, Informacija o ugovorima o dugoročnom zakupu i koncesijama o kojima na prijedlog Vlade odlučuje Skupština Crne Gore, za period od 2006. do 2015. godine je pokazala da do 26. juna ove godine, kada je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić najavio izradu ove analize, Skupština Crne Gore nije odbila niti jedan prijedlog ugovora o dugoročnom zakupu i koncesijama a koji je predložila Vlada, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.“Imajući  u vidu brojne netačne konstatacije koje su u prethodnom periodu iznošene u javnosti, u kojima se Skupština Crne Gore označavala kočničarem razvojnih projekata koje je predlagala Vlada, navodimo da je urađena analiza pokazala da je u izvještajnom periodu od osam prijedloga ugovora Skupština podržala šest, a odbila dva. Takođe, posebno ukazujemo na činjenicu da do 31. jula 2015. godine Skupština Crne Gore nije odbila nijedan prijedlog ugovora o dugoročnom zakupu i koncesijama, a da su tek 31. jula većinom poslanika odbijena dva takva ugovora”, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića.

Dodaje se da je analiza pokazala “nespornim da Vlada Crne Gore ni u jednom slučaju nije poštovala svoju striktnu i elementarnu obavezu iz skupštinskih odluka da Vlada Crne Gore dostavlja jednom godišnje (na kraju četvrtog kvartala) Skupštini Crne Gore izvještaj o realizovanim investicijama za tekuću godinu”.

“Činjenica što je Vlada Crne Gore ignorisala obavezu izvještavanja Skupštine o realizaciji investicionih obaveza koje proizilaze iz zaključenih ugovora, onemogućila je Skupštinu da prati dinamiku i stepen poštovanja ugovornih obaveza na koje je dala saglasnost, čime je Skupština praktično isključena iz procesa nadzora i informisanja, a njena kontrolna uloga dezavuisana. U ovom kontekstu posebno naglašavamo stav iz Rezolucije Evropskog parlamenta iz 2015. godine, u kojem se Vlada poziva da ‘poboljša pristup parlamenta potrebnim informacijama’”, piše u saopštenju.

Analiza je, ističe se, takođe pokazala, pozivajući se na izvještaj Državne revizorske institucije o reviziji uspjeha Sekretarijata za razvojne projekte „Praćenje statusa i dinamike investicionih projekata“ iz jula 2014. godine, da postoji preklapanje nadležnosti institucija u fazi planiranja, raspisivanja tendera i praćenja realizacije investicionog projekta.

“Na drugoj strani, kada su u pitanju nadzor, kontrola i praćenje realizacije zaključenih ugovora, za većinu navedenih institucija, navodi se u izvještaju DRI, nije jasno definisana njihova nadležnost koja bi obuhvatila poslove praćenja dinamike realizacije investicija i sistem izvještavanja, usljed čega se na neadekvatan način vrši nazdorna – kontrolna funkcija države. Iz ovoga se jasno zaključuje da u dijelu izvršne vlasti postoji neefikasan sistem u oblasti praćenja statusa i dinamike realizacije investicionih projekata, čime se država Crna Gora lišava ključne poluge sprovođenja djelotvornog nadzora realizacije ugovornih obaveza od investitora, čime se otvara prostor za potencijalne štete po državne interese u veoma važnoj oblasti upravljanja kapitalnim državnim resursima. Jasno je, iz urađene analize, da u državnom sistemu ne postoji problem sprječavanja bilo kakvih razvojnih projekata, već da postoji ozbiljan problem neuvažavanja uloge Skupštine Crne Gore kroz kršenje obaveza Vlade o redovnom izvještavanju parlamenta o ugovornim obavezama, kao i da postoji problem manjkavog sistema u samoj izvršnoj vlasti u dijelu nadzora nad ugovornim obavezama od te grane vlasti”, piše u saopštenju.

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.