Šesti tender za novi duvanski

Vlada je juče objavila šesti tender za Novi duvanski kombinat, kojim su predviđene dvije opcije. Investitori mogu da kupe kompletan akcijski kapital uz obavezu da predlože i realizuju investicioni plan izgradnje nove fabrike na predviđenoj ili nekoj drugoj lokaciji u Podgorici.Druga opcija je da, bez kupovine akcija, dokapitalizuju kompaniju u visini investicionog programa.

Pravo konkurisanja imaju registrovani proizvođači duvanskih proizvoda, koji posluju najmanje pet godina i imaju godišnji poslovni prihod od minimum deset miliona eura, odnosno konzorcijum kompanija od kojih barem jedna ispunjava kvalifikovane uslove. Tender je otvoren do 16. novembra ove godine, a ponuda se podnosi tenderskoj komisiji Savjeta za privatizaciju.

Savj et za privatizaciju i kapitalne projekte poništio je krajem oktobra 2013. godine četvrti tender za privatizaciju Novog duvanskog, na koji je stigla samo jedna ponuda konzorcijuma Part ner kom pa ni, Pri mat Užice i Jaz ekspres. Potom je u avgustu ove godine poništen peti tender na koji se prijavila samo mojkovačka kompanija Montenegro duvan komerc. Vlasnici Novog duvanskog kombinata su Vlada i Glavni grad.

Pobjeda

Check Also

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost

Crnogorsko aktuarsko društvo (CAD) organizuje drugi modul seminara na temu Solventnost II pod pokroviteljstvom Agencije …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *