Ove godine nema trošenja dividende iz EPCG

Vlada ove godine neće moći do koristi 19,9 miliona eura koje treba da dobije kao dividendu od Elektroprivrede, osim ako ne bude promijenjen Zakon o budžetu za ovu godinu, za što ne postoje ni najave.Skupština akcionara EPCG je krajem juna donijela odluku o isplati akcionarima dobiti u vrijednosti od 35 miliona eura. Od tog iznosa Vlada bi prema broju akcija dobila 19,9 miliona, italijanska kompanija A2A 14,6 miliona, a preostalih oko 2,5 hiljada malih akcionara bi dobili oko pola miliona eura.

Na pitanje “Vijesti” u koje svrhe će ovaj novac biti namijenjen i da li postoji plan njegove potrošnje, iz Ministarstva finansija je odgovoreno da se prihodi od akcija i udjela u dobiti uplaćuju na podračun budžeta, koji je dio konsolidovanog računa trezora i dio su tekućih prihoda koji se realizuju prema Zakonu o budžetu za tekuću godinu.

“Ističemo da je, shodno članu 9 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, zabranjena isplata izdataka sa konsolidovanog računa trezora, ako nijesu odobreni Zakonom o budžetu države za fiskalnu godinu”, naveli su iz Ministarstva.

Zakonom o budžetu za ovu godinu na stavci prihodi od kapitala predviđen je iznos od svega 6,6 miliona eura, što znači da ovaj prihod od EPCG nije bio očekivan ni predviđen. Ukoliko ne bude rebalansa budžeta, taj novac Vlada će moći da koristi naredne godine.

EPCG je donijela odluku o podjeli dividende, ali da bi se ona podijelila, shodno zakonu, potrebno je da Komisija za hartije od vrijednosti potvrdi odluku Skupštine akcionara EPCG o smanjenju osnovnog kapitala kompanije, kojom je pokriven akumulirani gubitak iz ranijih godina od 235,5 miliona eura, i odluku o isplati dividende.

Prema informacijama “Vijesti” Komisija bi naredne sedmice mogla da potvrdi ove odluke nakon čega bi EPCG počela isplatu novca preko poslovnih banka na namjenske račune akcionara. Iz EPCG je navedeno da će obavijestiti akcionare o toj proceduri. Akcionari će po akciji dobiti 26,6 centi.

Država u ovoj energetskoj kompaniji ima 57 odsto akcija, italijanski partner A2A 41,7 odsto , a svi ostali oko 1,2 odsto.

Check Also

NLB banka zapošljava: Analitičar / Viši Analitičar

Privlači Vas rad u dinamičnom okruženju sa timom iskusnih profesionalaca? Želite da gradite karijeru u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.