Šta ne bi smjeli da radite ako želite kredit za svoju firmu

Svaki preduzetnik, ako želi dobiti kredit u banci, mora se jako dobro pripremiti za taj dugoročni proces. Vrijeme će poprilično skratiti ako se dobro pripremi. Osam je preduzetničkih grjehova najčešće razlog za odbijanje kredita. Ne činite ih.

1. Nerealne stope rasta
Kompanija se u predstavljanju budućeg poslovanja koristi prosječnom stopom rasta zabilježenom nekoliko godina unazad, a ona je prilično visoka. Tada banka u svojim projekcijama umanjuje dostavljene stope rasta zbog, na primjer, promijenjenih okolnosti (konkurencija, recesiona kretanja i sl.) i odluku o kreditu i njegovu iznosu donosi na temelju vlastitih projekcija. Praksa je da se predmet ponovno analizira zbog redovnog godišnjeg reodobrenja te se tada često pokaže da je i bančin skepticizam prema optimističnim projekcijama bio realan i opravdan.

2. Netransparentnost
Neki od primjera za odbijanje kreditnog zahtjeva jesu netransparentni finanansijski izvještaji, nepostojanje istorije ili iskustva poslovanja vlasnika (u branši ili uopšte), nedostatak vlastitog udjela vlasnika ili vlastitih kolaterala, preoptimistični poslovni planovi (neobjektivno prikazani budući prihodi društva, izostavljeni troškovi, koncentracija na jednog kupca kroz dobavljača) i slično.

3. Nedovoljna kreditna sposobnost
Kad razmatra zahtjev za kredit, banka utvrđuje bonitet klijenta te instrument osiguranja. Preduzetniku se može odbiti kredit ako je postojeće odnosno očekivano poslovanje nedovoljno za uredno servisiranje zaduženja, što se zaključuje na temelju analize klijentovog sadašnjeg i očekivanog finansijskog položaja te sagledavanja situacije na tržištu na kojem klijent radi.

4. Neprihvatljiv profil klijenta s aspekta kreditnog rizika
Razlog za odbijanje kredita može biti i neurednost odnosno kašnjenje u otplati postojećih zaduženja (u slučaju kad nije riječ o reprogramu duga).

5. Pogrešni instrumenti osiguranja
Instrumenti osiguranja koje nije moguće iskoristiti za zalog po kreditu, koji su nedovoljni odnosno neadekvatni, posebno u slučajevima kada je riječ o nelegalizaovanim objektima, hipotekama na nekretninama, neadekvatnoj starosti procjene vrijednosti nekretnina, mogu biti razlog za odbijanje.

6. Manjkava dokumentacija
Nema kredita ako klijent nije uspio u cijelosti prikupiti svu dokumentaciju.

7. Sumnjiva prijava
Sumnja za pokušaj prevare dovoljan je razlog za odbijanje kreditnog zahtjeva, ako ne i za zatvor. Tamo bi se moglo završiti, na primjer, zbog predaje krivotvorenih dokumenata, ukradenih isprava i slično.

8. Oprezno s kolateralima
Kolateral u kreditnom zahtjevu klijenta jedne banke bila je nekretnina za koju se na kraju ispostavilo da  je već bila opterećena dvijema drugim hipotekama. Ne treba posebno naglašavati da je zahtjev odbijen.

Izvor: Liderpress

Check Also

Rast indeksa na Wall Streetu

Indeksi na njujorškoj berzi zaključili su trgovanje u zelenom. Dionicama američkog diva parfema i kozmetičkih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.