Centralna banka provjerava da li je CKB odala tajnu

Centralna banka će provjeriti da li je Crnogorska komencijalna banka objavljivanjem preko 2.000 imena klijenata koji im duguju po kreditnim karticama prekršila zakonske odredbe o tajnosti podataka.

Centralna banka je upoznata sa činjenicom da je CKB javno objavila spisak dužnika po kreditnim karticama pa će, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, preduzeti mjere za provjeru svih činjenica vezanih za objavljivanje ovih podataka, i u slučaju da utvrdi da su prekršene zakonske odredbe o tajnosti podataka, prema banci će preduzeti odgovarajuće mjere saopšteno je Pobjedi u odgovoru na pitanje da li je CKB prekršila zakon objavljujući imena.

CKB je objavila preko 2.000 imena i adrese klijenata koji joj, kako navode duguju po kreditnim karicama i ovedraftu, brojeve svakog ugovora i njegov tip. Na spisku dužnika su i zvučna imena Vadim Lej benzon, svojevremeno generalni direktor Željezare u Nikšiću i kompletan tadašnji menadžerski tim ove kompanije Sergej Naoimov, Sergej Teljegin, Konstantin Bobirjev, Maksim Mosijevic, Sergej Sibistij, Igor Alfjorov, Boris Seresevskij, Svetlana Gerasimenko, Bogdan Boljeci.

Tu je i bivši direktor KAP-a Adolf Zalcman, Vjačeslav Lejbman, Damjan Hosta, Valeri Kocko, Dirk Dubeldam, Ognjen Bonaci, Andreas Papadakis…

Na spisku je i Nil Emilfarb, predsjednik Stratex grupe, koji je juče zbog toga najavio tužbu protiv CKB uz zahtjev za odštetu i gašenje računa 28 kompanija i 160 radnika koji primaju platu preko ove banke.

Pobjeda je i CKB juče pitala da li su javnim objavljivanjem imena klijenata prekršili zakon i ako jesu da li će za to neko odgovarati i kako komentarišu najave tužbi a oni su odgovorili kratko da postupaju po zakonu i internim procedurama.

CKB posluje u skladu sa važećim zakonima Crne Gore i internim procedurama. Banka je i u ovom slučaju primijenila važeću zakonsku regulativu postupajući u skladu sa zakonom kojim se uređuje dostavljanje javnim objavljivanjem – saopštili su Pobjedi iz CKB. Oni nijesu htjeli da komentarišu najavu tužbe iz Stratex grupe čiji je predsjednik Nil Emilfarb i njihovu ocjenu da su šokirani drskošću i neprofesionaliznom CKB-ea i da zbog toga gase račune svojih 28 kompanija u ovoj banci preko koje su prometovali preko 44 miliona eura.

U vezi konkretnog slučaja, banka ne može iznositi dalje pojedinosti postupajući u skladu sa Zakonom o bankama, član 84 navode iz CKB.

Član 84 pojam bankarske tajne

Zakon o bankama u članu 84 reguliše pojam bankarske tajne.

Bankarskom tajnom smatraju se: podaci o vlasnicima i brojevima računa otvorenih u banci, podaci o pojedinačnom stanju depozita i prometu na pojedinačnim računima pravnih i fizičkih lica otvorenih u banci, drugi podaci o klijentu do kojih je banka došla na osnovu pružanja usluga klijentu banke. Bankarska tajna predstavlja poslovnu tajnu kaže se u članu 84 ovog zakona.

Pobjeda

Check Also

Voli me brzo, žurim

Jednostavno. Brzo. Sigurno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *