Banjalučka berza – nedjeljni pregled 14. 09. 2015. – 18. 09. 2015.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 97.353,89 KM što predstavlja 0,91% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 304.253,60 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,63 KM, čime je ostvaren pad od -0,61% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 73.737,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 14,00 KM, čime je ostvaren pad od -10,14% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.338.115,71 KM, što predstavlja 12,44% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 493.119,90 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Teslić prevoz a.d. Teslić, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 418.914,40 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,40 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 4 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenata: Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.058.642,19 KM, ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 6.971.911,60 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 3.269,51 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 14.9.2015. 15.9.2015. 16.9.2015. 17.9.2015. 18.9.2015. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 71,50 71,49 71,50 71,00 71,00 493.119,90
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 74,03 74,30 74,00 74,00 74,00 355.148,81
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,63 1,64 1,63 1,63 1,63 304.253,60
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 76,55 76,50 76,50 76,52 76,02 255.390,78
Nova banka a.d. Banja Luka 0,618 0,618 0,618 0,618 0,619 100.275,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 76,13 75,99 75,99 76,21 76,40 59.503,77
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 69,26 69,33 69,25 68,02 68,02 50.302,85
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 80,01 80,00 80,00 80,07 80,07 40.789,26
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 78,42 78,43 78,43 78,40 78,40 29.171,78
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 96,50 97,15 94,41 94,41 94,41 15.465,55
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,439 0,44 0,44 0,44 0,44 8.797,91
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 96,25 96,25 96,25 96,25 96,25 7.760,45
RiTE Gacko a.d. Gacko 0,078 0,076 0,076 0,076 0,076 6.330,12
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 80,67 80,78 80,78 80,80 80,80 6.256,93
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,166 0,166 0,166 0,166 0,18 5.039,70
Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 2.892,31
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 2.683,70
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,705 0,705 0,705 0,70 0,70 1.813,00
Elektro Doboj a.d. Doboj 0,50 0,485 0,48 0,48 0,48 1.434,86
SHP Celex a.d. Banja Luka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.235,00
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 0,433 0,433 0,433 0,433 0,44 704,00
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,23 1,23 1,23 1,26 1,26 362,88
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 95,00 95,00 95,00 95,00 94,50 205,63
Elektrokrajina a.d. Banja Luka 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 160,70
Vitaminka a.d. Banja Luka 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 20,88

Fondovi

Naziv emitenta 14.9.2015. 15.9.2015. 16.9.2015. 17.9.2015. 18.9.2015. Promet
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 13,47 13,72 13,72 14,00 14,00 73.737,40
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 6,46 6,57 6,56 6,64 6,70 18.333,45
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 2.410,37
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,10 3,10 3,10 3,12 3,15 2.004,60
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 420,89
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,73 3,73 3,73 3,73 3,84 187,60
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 2,40 2,40 2,40 2,30 2,30 115,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,65 1,65 1,65 1,66 1,66 72,90
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 71,68
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00

Blok poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Nova banka a.d. Banja Luka 15.9.2015. 0,61 1.735.479 1.058.642,19
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 18.9.2015. 7,40 524.189 3.878.998,60
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 18.9.2015. 7,50 92.284 692.130,00
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 18.9.2015. 10,50 228.646 2.400.783,00

Repo poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 18.9.2015. 72,6557 5.000 3.269,51

Indeksi

Indeks Naziv Vrijednost Promjena Promjena [%]
BIRS Berzanski Indeks Republike Srpske 713,67 0,65 0,09
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS 573,23 0,42 0,07
FIRS Indeks investicionih fondova RS 1.675,95 6,98 0,42
ORS Indeks obveznica Republike Srpske 1.892,06 -10,88 -0,57

Check Also

“Crni petak na berzi”: Sumnje u Deutsche Bank pokrenule lančanu reakciju u Evropi

Stanje u evropskom bankarskom sektoru se još nije smirilo. Nakon rješavanje krize sa Credit Suisse …

Leave a Reply

Your email address will not be published.