Kase opština na jednom sajtu

Građani imaju prvi put mogućnost da na portalu mojgrad.me dobiju podatke o finansijama opštine u kojoj žive, revizorskim izvještajima o trošenju novca, kao i da porede podatke više lokalnih uprava.Portal je nastao u projektu “Monitoring lokalnih budžeta” čiji je cilj povećanje transparentnosti lokalnih finansija. Projekat sprovodi ga NVO Institut Alternativa (IA) u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz finansijsku podršku Ministarstva finansija.

Istraživač javnih politika u IA Marko Sošić objasnio je juče da se na portalu mogu pronaći objašnjenja ključnih budžetskih pojmova i budžetskog ciklusa na lokalnom nivou, kao i najinteresantniji medijski članci o lokalnim finansijama.

„Podaci na portalu predstavljeni su na tehnički najjednostavniji način za snalaženje građana. Onima koji nijesu eksperti u toj oblasti teško je dešifrovati šumu cifara sa kojima se suočavaju u jednoj odluci o budžetu ili završnom računu”, kazao je Sošić.

Pomoćnik ministra finansija Nikola Vukićević rekao je da su podržali projekat jer se on na neki način poklapa sa aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi sa opštinama u procesu restrukturiranja njihovog duga kako bi se lokalne finansije dovele do dugoročno održivog nivoa.

Predstavnik UNDP-a Sanja Bojanić rekla je da postojeći mehanizmi nadzora opštinskih finansija nijesu u punoj mjeri iskorišćeni, a građanima nije jednostavno doći do informacija o budžetu.

„Postojala je potreba da se objedine svi dostupni podaci i da se prikažu na jednostavan način”, rekla je Bojanić.

Predsjednik Upravnog odbora IA Stevo Muk ocijenio je da su politička kultura i tradicija uticali na to da građani nijesu zainteresovani za lokalne budžete, ali i praktične stvari poput dostupnosti podataka.

Vijesti

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.