Predsjednik Odbora direktora Lovćen banke : Kreće i poslovanje sa stanovništvom

Veoma sam zadovoljan onim što je Lovćen banka postigla. Za 12 mjeseci izgradili smo snažan tim iskusnih i visokomotivisanih bankarskih profesionalaca. Banka je razvila organizacionu strukturu, koja je obuhvatila sve oblasti modernog bankarstva”, kazao je u intervjuu “Vijestima” predsjednik Odbora direktora Lovćen banke dr Andreas Zeisler i predstavnik njemačke finansijske institucije DEG, na pitanje da li su zadovoljni rezultatima rada u prvoj godini poslovanja.Uspostavili smo mrežu od sedam filijala i prisutni smo tako u većim gradovima širom Crne Gore. Kada govorimo o razvoju poslovanja, svi glavni ciljevi našeg poslovnog plana za prvu godinu su ostvareni. Veoma smo ponosni na izuzetni kvalitet našeg kreditnog portfolija”.

Da li ste zadovoljni suradnjom sa nadležnim regulatomim vlastima, i jeste li nailazili na bilo kakve prepreke n poslovanju sa njihove strane?

Pravni okvir za rad banaka u Crnoj Gori se može porediti sa standardima u Evropskoj uniji. Proces dobij anja dozvole za rad LOvćen banke je bio transparentan i u skladu sa važećim propisima. U procesu osnivanja i tokom dosadašnjeg poslovanja Lovćen banke, ni jesmo nailazili na prepreke.

Do sada ste uglavnom poslovali sa malim i srednjim predmetima. Da li planirate da uskoro proširite usluge i na poslovanje sa stanovništvom? Kakvi su planovi banke za narednu godinu?

Mi vidimo sebe kao univerzalnu banku koja je posebno fokusirana na male i srednje biznise. Podrška ovim klijentima je, možemo slobodno reći, u našoj DNK. Ipak, postajemo sve više i više aktivni u poslovanju sa stanovništvom. To nam omogućava da pružamo usluge onima koji su zaposleni kod naših klijenata. Naše poslovanje sa stanovništvom obezbjeđuje nam široku i stabilnu bazu za kreditno poslovanje.

Za tih nekoliko mjeseci u prošloj godini, banka je imala gubitak od oko 600 hiljada eura. Zbog čega je on nastao? Kakvo je poslovanje u prvoj polovini ove godine?

Kao što znate, banka je počela poslovanje prije godinu dana. Za start-up biznis je normalno da mu je potrebno neko vrijeme da postane profitabilan. Ovo se posebno odnosi na banke. Danas bankarska regulativa zahtijeva specifičnu organizacionu strukturu u smislu uspostavljanja funkcija usklađenosti poslovanja s propisima, upravljanja rizicima, informacionim tehnologijama i ostalim oblastima. Mi smo investirali tokom ove prve godine značajne iznose da bi imali takvu strukturu, kao što smo investirali i u naše filijale širom Crne Gore. Ali mi već vidimo dobre rezultate ovih investicija i očekujemo da ćemo brzo imati pozitivan poslovni rezultat na mjesečnom nivou. Vjerujemo da možemo da zaradimo da povratimo naše start-up ulaganje već tokom 2016. godine.

Klijenti žele da ih banka razumije i brzo ponudi rješenje

Od kada je Vaša banka počela sa radom u Crnoj Gori su još dvije banke dobile dozvolu za rad. Da li mislite da u Crnoj Gori ima prostora za rad 14 banaka i kako te to uticati na konkurenciju i cijene bankarskih usluga?

Mi se ne bojimo ulaska novih konkurenata na tržište. Više konkurencije znači bolje usluge za crnogorske klijente. Novi konkurenti su izazov za nas da se ne opuštamo, već da stalno unapređujemo naše proizvode i usluge. Cijene bankarskih proizvoda i usluga su samo jedna strana medalje. Za mnoge klijente mnogo je važnije da njihova banka razumije njihove potrebe i da brzo reaguje rješenjima koja su kreirana adekvatno njihovim potrebama. I to je ono za šta se Lovćen banka zalaže.

Promovišu CG u Njemačkoj, biznis klima može biti bolja

Da li imate kontakt sa drugim investitorima iz Njemačke kakva su njihova iskustva o poslovanju u Crnoj Gori? Kakav je poslovni ambijent u Crnoj Gori i đa li ga treba poboljšati? Da li ima novih privrednika iz Njemačke koji su zainteresovani za dolazak u Crnu Goru?

Lovćen banka je definitivno dobro mjesto za ulazak njemačkih i drugih stranih investitora. DEG kao glavni akcionar i naša 4 člana Odbora direktora, koji su iz Njemačke, konstantno promoviŠu Lovćen banku i crnogorsku ekonomiju inostranim kompanijama investitorima. Ali, investitori ne dolaze preko noći. Da bi ih privukli, neophodna je dobra investiciona klima, koja uvijek može biti bolja.

Izvor: Vijesti

Foto: Vijesti

Check Also

Kineska centralna banka najavljuje nve ekonomske podsticaje

Kineska centralna banka će preduzeti dalje korake kako bi podržala ekonomiju pogođenu koronavirusom, uključujući oslobađanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *