Skupština će raspravljati o prodaji Trend Korala

HTP Korali u minusu 367 hiljada

HTP Trend Korali iz Sutomora završilo je prvu polovinu godine sa 366,98 hiljada eura gubitka, što je 4,8 puta manje nego u istom periodu prošle godine, prema izvještaju o poslovanju, objavljenom na sajtu Komisije za hartije od vrijednosti.

Poslovni prihodi preduzeća smanjeni su za 18,5 odsto u odnosu na uporedni period i iznosili 219,06 hiljada, dok su poslovni rashodi smanjeni 12,5 odsto na 606,29 hiljada. Troškovi zarada, naknada i ostali poslovni rashodi iznosili su 256,05 hiljada. Ukupna aktiva kompanije, kojom upravlja fond Trend vrijedna je 19,63 miliona i smanjena je za 1,7 odsto u odnosu na uporedni period. Akumulirani gubitak iznosio je 9,3 miliona, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 5,78 miliona.

Dan

Check Also

Kineska centralna banka najavljuje nve ekonomske podsticaje

Kineska centralna banka će preduzeti dalje korake kako bi podržala ekonomiju pogođenu koronavirusom, uključujući oslobađanje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *