Akcija Lovćen osiguranja do nove godine

U cilju povećanja kvaliteta osiguranja, svojih osiguranika, Lovćen osiguranje nudi  mogućnost da uz polisu autoodgovornosti Lovćen osiguranja po akcijskim uslovima zaključe, dopunska osiguranja, AO PLUS i Osiguranje troškova pravne zaštite.

AO PLUS osiguranje je osiguranje vozača od tjelesnih povreda u saobraćajnoj nezgodi sa osiguranim vozilom.

Osiguranje troškova pravne zaštite obuhvata troškove zastupanja u krivičnim i prekršajnim postupcima koji se vode protiv osiguranika povodom saobraćajne nezgode koja je nastala upotrebom osiguranog vozila, troškove ostvarivanja odštetnih zahtjeva na osnovu šteta nastalih u vezi saobraćajne nezgode usled upotrebe osiguranog vozila, a koje su nastale radi tjelesne povrede, narušenja zdravlja ili smrti osigurane osobe te radi uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranikove stvari, kao i troškove pravne zaštite pred zahtjevima drugih lica za naknadom štete, nastale upotrebom osiguranog vozila. Kada je riječ o licima koja su osigurana to su pored ugovarača osiguranja: vlasnik vozila, ovlašćeni vozač osiguranog vozila kao i putnik u vozilu.

Prema riječima Živka Šipčića, direktora Sektora za prodaju i marketing, prednost korištenja proizvoda AO PLUS je što ono obuhvata Osiguranje vozača od tjelesnih povreda u saobraćajnoj nezgodi koju je isti prouzrokovao osiguranim vozilom, što nije pokriveno običnim osiguranjem od autoodgovornosti.

“Inače, vrijednost premije osiguranja AO PLUS za putnička vozila godišnje iznosi 20 eura, a u prodajnoj akciji Lovćen osiguranja osiguranici je dobijaju za svega 3 eura godišnje i to samo za vrijeme trajanja ove prodajne akcije. Suma osiguranja po štetnom događaju uz AO PLUS osiguranje maksimalno iznosi 25.000 eura.

Suma osiguranja po štetnom događaju za osiguranje pravne zaštite iznosi 4.500 eura, a godišnja premija osiguranja 12,52 eura. Za vrijeme trajanja prodajne akcije iznos premije će da iznosi 2 eura – zaključuje Šipčić.

Akcija ovih proizvoda će trajati od 01. septembra do 31. decembra  2015. godine, a namijenjena je svim fizičkim i pravnim licima, isključivo  vlasnicima  putničkih automobila i ne važi za ostale vrste vozila: teretna, specijalna, radna i td.

Check Also

Wall Street: S&P 500 na korak od rekorda

Na Wall Streetu je u ponedjeljak Dow Jones indeks porastao za 1,3 posto zahvaljujući rotaciji …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *