Založio KAP za kredit pa ga istim novcem kupio

Vlasnik Uniproma Veselin Pejović platio je posljednju ratu za imovinu Kombinata aluminijuma od 13,9 miliona eura 7. avgusta ove godine tako što je tri dana ranije, uz dozvolu stečajne uprave, svu imovinu KAP-a zemljište, objekte, mašine, opremu, vozila i inventar založio kod Zapad banke za kredit od 15,43 miliona dolara.Prema podacima iz katastra nekretnina i registra zaloga Uniprom kredit treba da vrati za 12 mjeseci.

Ugovor o kreditu potpisan je 4. avgusta kada je jedan euro vrijedio 1,1 dolar tako da je cijeli ovaj kredit namjenski potrošen za uplatu rate od skoro 14 miliona eura za imovinu KAP-a.

Isti zalog i hipoteka nad bivšom imovinom KAP-a, a sada Uniproma, istog dana kao i na Zapad banku upisana je i na liju Morokhovsku (Liya Morokhovska). Ona je suvlasnik Zapad banke i ima 14,6 odsto akcija. Kako je upisana kao povjerilac trećeg reda, iza Zapad banke, može se zaključiti da je ona dala neku vrstu garancije za kredit, odnosno da je bila žirant.

Uniprom je preuzeo upravljanje KAP-om 10. jula prošle godine, kada je prihvaćena njihova ponuda da za kompletnu imovinu KAP-a plate 28 miliona. Taj iznos trebalo je platiti u roku od 60 dana. Međutim, Pejović je u tom roku dao svega četiri miliona uz obrazloženje da ostatak ne može da plati jer traju sporovi protiv KAP-a koje je na Kipru i u Crnoj Gori pokrenu bivši vlasnik CEAC. Tada je sa stečajnom upravom potpisao aneks ugovora kojim je rok za uplatu preostala 24 miliona produžen za šest mjeseci.

Na kraju tog roka, 10. marta, Uniprom je uplatio 10,02 miliona, pozivajući se na isti razlog kao ranije. Novim aneksom ugovora predviđeno je da preostalih 13,98 miliona plati u roku od šest mjeseci, a stečajna uprava se obavezala da će mu omogućiti da upiše imovinu KAP-a na Uniprom.

U katastru je 20. marta sva imovina KAP-a u Podgorici, kao i skladišta u Luci Bar upisana na Uniprom, uz zabilježbu na dug od 13,98 miliona eura stečajnoj upravi i da ne može otuđiti ili opteretiti imovinu bez njene saglasnosti.

Zapad banka, iza koje stoji nekoliko ukrajinskih biznismena, dobila je u januaru ove godine dozvolu za rad u Crnoj Gori a počeli su sa radom krajem aprila.

Uniprom i Zapad banka su 4. avgusta potpisali ugovor o kreditu od 15,43 miliona dolara. Zalog nad računom Uniproma i pokretnim stvarima preuzetim od KAP-a (postrojenja, oprema, transportna sredstava i zalihe) podnijet je registru 6. avgusta. Istog dana zalog nad popisanim pokretnim stvarima upisan je i na Morokhovsku.

Hipoteka nad svim nekretninama KAP-a zavedena je u katastru 10. avgusta.

Vijesti

Check Also

Memorandum CBCG i 16 istitucija: Zajednički razvijaju finansijsku edukaciju

Centralna banka Crne Gore (CBCG) inicirala je Memorandum o saradnji na implementaciji Programa razvoja finansijske …

Leave a Reply

Your email address will not be published.