Istraga u Duvanskom počinje iduće nedjelje

Konstitutivna sjednica anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata održaće se krajem sledeće sedmice, kazao je „Danu” predsjednik anketnog odbora Aleksandar Damjanović (SNP).Kada stupi na snagu odluka o obrazovanju anketnog odbora, a to je 26. avgusta, tog dana će biti sazvana sjednica. Održaće se u najkraćem mogućem roku, a to je najvjerovatnije krajem sledeće sedmice rekao je Damjanović.

Službeni list je tek u utorak objavio odluku o obrazovanju anketnog odbora i imenovanju članova tog tijela, koju je Skupština usvojila 31. jula, dok je odluku o obrazovanju anketnog odbora objavio 6. avgusta, pa je od 15. avgusta počeo da teče rok od 90 dana, koliko je određeno da traje parlamentarna istraga.

Anketni odbor će brojati 12 članova, a u njemu će, osim Damjanovića, biti Branko Čavor (DPS), Milorad Vuletić (DPS), Predrag Sekulić (DPS), Koča Pavlović (DF), Vladislav Bojović (DF), Izet Bralić (SDP), Danko Šarančić (SNP), Nik Đeljošaj (AA), Almer Kalač (BS), Goran Tuponja (Pozitivna) i samostalni poslanik Velizar Kaluđerović.

Parlamentarna istraga treba da utvrdi da li su radom državnih organa povrijeđeni javni interes i da li su kao posledica njihovih postupaka nastupile štetne posledice po imovinu države, akcionare i zaposlene u gom društvu. Imovina DKP-a je prodata Zetagradnji za 13,2 miliona eura u momentu kada je to preduzeće dugovalo državi 30 miliona eura za poreze. Anketni odbor treba da utvrdi i da li su Vlada i resorna ministarstva davala instrukcije organima upravljanja u DKP-u povodom važnih poslovnih odluka.

Predlagači parlamentarne istrage smatraju i da je prodaja imovine bila nezakonita, jer je obavljena iako je usvojen plan reorganizacije. DKP-om se bavi i Specijalno državno tužilaštvo, koje je tokom izviđajnog postupka utvrdilo da je bilo bića krivičnog djela prilikom prodaje imovine preduzeća. Predmet o DKP-u su formirali na osnovu prijave Udruženja manjinskih akcionara DKP-a, čiji je predsjednik Žarko Knežević.

DKP je u stečaju od 2010. godine, a krajem jula donijeta odluka o likvidaciji društva. Odluka o bankrotu će stupiti na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom listu.

Izvor: Dan

Check Also

Njemački državljani i firme uložili u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše novca od svih stranaca

Njemački državljani i firme uložili su prošle godine u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše …

Leave a Reply

Your email address will not be published.