Prolaz kroz Sozinu euro? Neprihvatljivo

Vlada ne planira da preuzme vraćanje kredita po osnovu gradnje tunela Sozina tim prije što se iz prihoda od putarine obaveze uredno servisiraju, rečeno je Pobjedi iz Ministarstva finasija u odgovoru na pitanje da prokomentarišu inicijativu grupe građana da putarina budejedan euro umjesto sadašnjih 2,5 eura.Peticija je na sajtu thepetitionsite.com pokrenuta 21. jula, a njome se zahtijeva sniženje cijene na jedan euro za prolazak kroz tunel ,,Sozina“ za državljane Crne Gore. Peticiju su do juče potpisala 1.464 građanina.

Izgradnja tunela koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, a EIB odobrila kredit od 24 miliona eura. Godišnja rata kredita sa kamatom je oko 2,2 miliona, a rok za vraćanje cijelog iznosa je do 2030. godine.

Neprihvatljivo

Jedna od opcija da se cijena može spustiti je da država preuzme vraćanje kredita, a u Vladi kažu da za to nema potrebe, jer Monteput obaveze uredno servisira, a to bi znatno povećalo i zaduženost države.

– Imajući u vidu trenutno stanje duga, i obaveza koje država ima po tom osnovu, preuzimanje duga nije opcija. Naročito kada se ima u vidu da se radi o vrlo uspješnom projektu i aktivnostima na osnovu kojih je moguće uredno izvršavati obaveze po osnovu kreditnih aranžmana. Preuzimanjem obaveza od strane države, došlo bi do povećanja nivoa duga, kao i obaveza po osnovu otplate, što bi uzrokovalo i povećanjem potrebe za dodatnim finansiranjem i zaduživanjem. To bi ponovo predstavljalo dodatno opterećenje za građane objasnili su Pobjedi iz Ministarstva finansija.

Iz ovog Vladinog resora nijesu se upuštali u računicu šta bi značilo u finansijskom smislu snižavanje cijene jer je to u nadležnosti Monteputa.

– Preduzeće Monteput, koje održava i upravlja radom tunela Sozina, raspolaže svim finansijskim pokazateljima a samim tim i finansijkim proračunima i projekcijama vezanim za dalji rad objasnili su oni.

U Monteputu su se međutim u samom startu odredili prema ovoj inicijativi koja je za njih neprihvatljiva.

– Smanjenje cijene prolaska na jedan euro bilo bi ekonomski neodrživo. Ako neko ima računicu po kojoj će to biti održivo neka ponudi. Priča o smanjenju prolaza kroz Sozinu je populistička. Po tom pitanju smo najjeftiniji u regionu i cijenu nijesmo mijenjali 10 godina. Cijenu držimo na minimumu imajući u vidu i ekonomsku situaciju u zemlji, ali ispod dva i po eura ne možemo da idemo kazali su iz Monteputa odmah nakon objavljivanja peticcije.

U peticiji, za koju inicijatori traže 10.000 potpisa, navodi se da bi bilo u redu da građani Crne Gore imaju znatan popust imajući u vidu da se dio auto-puta gra di iz bu dže ta i da gra đa ni mnogo više koriste tunel nego turisti koji dođu na ljetovanje.

Cijena od pet eura za dva prolaza nije velika ako prolazite jednom godišnje, ali ako je to svakog dana ili svakog vikenda tokom ljetnje sezone, onda nije mali izdatak. Umanjenje cijene ne bi imalo potpuno nepovoljan efekat na budžet Mon te pu ta, već bi pove ća lo broj prolazaka lokalnog sta nov ni štva, čime bi se kompenzovalo smanjenje cijene navodi se u peticiji.

Prihodi

Kroz tunel Sozina za deset godina od otvaranja, podsjetimo, prošlo je više od 22 miliona vozila, a za sedam mjeseci ove godine, 12,2 odsto više nego u istom periodu prošle. Prihod od putarine, izdavanja bilborda i kamata na depozite zaključno sa prošlom godinom je bio 67,3 miliona saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja nakon što je ministar Ivan Brajović juče posjetio preduzeće Monteput, Poslovnu jedinicu za upravljanje projektom izgradnje auto-puta Bar-Boljare i tunel Sozina.

Putarina u strukturi prihoda čini 99 odsto

Iz Ministarstva su naveli da je od 2006. do prošle godine u nabavku osnovnih sredstva, izgradnju pomoćnih objekata, modernizaciju sistema za naplatu, eksproprijaciju zemljišta i drugo uloženo 5,3 miliona.

Check Also

Nove pozajmice, uštede kod putovanja, goriva, usluga…

Predlogom izmjena ovogodišnjeg državnog budžeta, koji se radi usljed krize izazvane pandemijom koronavirusa, Vlada će …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *